Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Toimeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Tootja: Merial

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogiliselt aktiivset) ainet) tootjate nimed ja aadressid

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST PRANTSUSMAA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

PRANTSUSMAA

Partii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l´aviation

69800 SAINT-PRIEST PRANTSUSMAA

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Veterinaarne retseptiravim

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei rakendata

Kommentaarid