Reconcile (fluoxetine) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QN06AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Reconcile
ATC: QN06AB03
Toimeaine: fluoxetine
Tootja: Eli Lilly and Company Limited

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Eli Lilly and Company Ltd Speke Operations Fleming Road

Liverpool

L24 9LN Ühendkuningriik

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMIJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid