Recuvyra (Fentanyl) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QN02AB03

Updated on site: 30-Nov--0001

Ravimi nimetus: Recuvyra
ATC: QN02AB03
Toimeaine: Fentanyl
Tootja: Eli Lilly and Company Limited; 

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

McGregor Cory Cherwell 2 Middleton Close

Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C. MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Arvestades uut tüüpi ravimist tulenevat võimalikku ohutusprobleemi ja puuduvaid andmeid operatsiooni ajal ja operatsioonijärgsel perioodil teiste ravimitega kooskasutamise kohta, peab müügiloa hoidja korraldama ravitud näidiskoerterühma kliinilise ohutuse kohta üksikasjalike andmete võrdlemise ja analüüsimise. Analüüs tuleb koos perioodiliselt kogutud ohutusandmetega esitada hindamiseks Ametile.

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid