Semintra (telmisartan) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Semintra
ATC: QC09CA07
Toimeaine: telmisartan
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D)

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein SAKSAMAA

B.TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid