Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Vectra Felis
ATC: QP53A
Toimeaine: pyriproxyfen / dinotefuran
Tootja: Ceva Sante Animale

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid