BTVPUR AlSap 1 (bluetongue-virus serotype-1 antigen) – Označavanje - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: BTVPUR AlSap 1
ATC: QI04AA02
Tvar: bluetongue-virus serotype-1 antigen
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija s 1 bočicom od 10 ml

Kutija s 1 bočicom od 50 ml

Kutija s 10 bočica od 50 ml

Kutija s 1 bočicom od 100 ml

Kutija s 10 bočica od 100 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 1 suspenzija za injekciju za ovce i goveda.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

 

Svaka doza od 1 ml sadrži:

 

 

Inaktivirani BTV1 ...................................................................................................

≥1,9 log10piksela*

 

Aluminij hidroksid, saponin, q.s. 1 doza (*)

 

 

(*) vidjeti uputu u pakovanju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injekcije.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIČINA PAKOVANJA

 

 

1 bočica od 10 doza (1 x 10 ml).

 

 

1 bočica od 50 doza (1 x 50 ml)

.

 

 

 

 

10 bočica od 50 doza (10 x 50 ml).

 

 

 

 

1 bočica od 100 doza (1 x 100 ml).

 

.

 

 

10 bočica od 100 doza (10 x 100 ml)

 

 

 

 

5.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

 

 

Ovce i goveda.

 

 

 

 

6.

INDIKACIJE

 

 

 

 

7.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

 

 

Supkutana primjena.

 

 

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

 

 

 

 

8.

KARENCIJA

 

Karencija: nula dana

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom načeto, upotrijebiti odmah.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno Ne zamrzavati.

Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO JE PRIMJENJIVO

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/10/112/005

EU/2/10/112/003

EU/2/10/112/004

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA Bočica od 10 ml i 50 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 1 suspenzija za injekciju za ovce i goveda.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Inaktivirani BTV 1 ......................................................................

≥1,9 log10piksela

3.SADRŽAJ, TEŽINA, VOLUMEN ILI BROJ DOZA

10 doza (10 ml).

50 doza (50 ml).

4.PUT(EVI) PRIMJENE

SC

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom načeto, upotrijebiti odmah.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

PODACI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Bočica od 100 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 1 suspenzija za injekciju za ovce i goveda.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Svaka doza od 1 ml sadrži virus bolesti plavog jezika

 

Inaktivirani BTV 1 ....................................................................................................

≥1,9 log10piksela

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

100 doza (100 ml).

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i goveda.

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

SC

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom načeto, upotrijebiti odmah.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti rashlađeno Ne zamrzavati.

Zaštiti od svjetla.

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama.Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCUSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

Komentari