BTVPUR AlSap 2-4 (bluetongue-virus serotype-2 antigen...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: BTVPUR AlSap 2-4
ATC: QI04AA02
Tvar: bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen
Proizvođač: Mérial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 2-4 suspenzija za injekciju za ovce

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml cjepiva sadrži:

Djelatne tvari:

 

6,8 – 9,5 CCID50*

Virusni antigen protiv bolesti plavog jezika serotip 2 ..................................................

Virusni antigen protiv bolesti plavog jezika serotip 4 ..................................................

7,1 – 8,5 CCID50*

(*) Infektivna doza stanične kulture 50% jednaka titru prije inaktivacije (log10)

 

Adjuvans:

 

 

Aluminijev hidroksid

2,7 mg

 

Saponin

30 HU**

 

**Hemolitičke jedinice

 

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Homogena mliječno bijela injekcijska suspenzija.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinjaOpširnije...

Komentari