BTVPUR Alsap 8 (bluetongue virus serotype 8 antigen) - QI02AA08

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: BTVPUR Alsap 8
ATC: QI02AA08
Tvar: bluetongue virus serotype 8 antigen
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BTVPUR AlSap 8, suspenzija za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml cjepiva sadrži:

 

Djelatne tvari:

 

Virusni antigen protiv bolesti plavog jezika serotip 8.................................................

2,1 log10 pixels*

(*) Sadržaj antigena (VP2 protein) po imunotestu

 

Adjuvans:

 

Aluminijev hidroksid......................................................................................................................

2,7 mg

saponin ........................................................................................................................................

30 HU**

(**) Hemolitičke jedinice

 

Pomoćne tvari:

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Injekcijska suspenzija.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Ovce i goveda.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Aktivna imunizacija ovaca i goveda za sprečavanje viremije* i za smanjenje kliničkih znakova uzrokovanih virusom bolesti plavog jezika serotip 8.Opširnije...

Komentari