Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Broadline
ATC: QP54AASY
Tvar: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Proizvođač: Merial

Broadline

fipronil/(S)-metopren/eprinomektin/prazikvantel

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda Broadline. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) da bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni VMP-a Broadline.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Broadline vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je Broadline i za što se koristi?

Broadline je veterinarsko-medicinski proizvod koji se koristi za liječenje mačaka koje imaju ili su u opasnosti da dobiju mješovite infestacije trakavicama, oblićima i ektoparazitima (buhama, krpeljima i ušnim grinjama naziva Notoedres cati koje su uzročnici šuge). VMP se primjenjuje samo ako je istovremeno indiciran tretman protiv svih triju skupina parazita.

U slučaju ektoparazita, primjenom VMP-a Broadline tretiraju se infestacije buhama i sprječavaju nove infestacije tijekom najmanje mjesec dana; sprječava se i kontaminacija okoliša buhama tijekom razdoblja dužeg od mjesec dana. Može se primjenjivati i kao dio strateškog tretmana alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (alergijske reakcije na ugrize buha). Njime se tretiraju infestacije krpeljima i sprječavaju nove infestacije u razdoblju do tri tjedna.

U slučaju oblića, Broadline se primjenjuje za tretman infestacija trakavicama i želučano-crijevnim oblićima, kao i vrstom oblića koja infestira mokraćni mjehur te dvama vrstama mačjih plućnih oblića. Broadline se može primjenjivati i za sprječavanje dirofilarioze (bolesti uzrokovane srčanom glistom) tijekom mjesec dana.

Broadline sadrži četiri djelatne tvari: fipronil, (S)-metopren, eprinomektin i prazikvantel.

Kako se Broadline koristi?

Broadline je dostupan u obliku otopine za nakapavanje u aplikatorima dviju različitih jačina za primjenu u mačaka različitih tjelesnih težina, a izdaje se samo na veterinarski recept.

Sadržaj punog aplikatora (primjerenog težini mačke) nanosi se izravno na kožu mačke na jednom mjestu na sredini vrata nakon što se razmakne dlaka. U slučaju plućnih oblića, mjesec dana nakon prvog tretmana može se preporučiti drugi tretman.

Kako djeluje Broadline?

Dvije djelatne tvari VMP-a Broadline, fipronil i (S)-metopren, djeluju kao „ektoparaziticidi”. To znači da uništavaju ektoparazite koji žive na koži ili u krznu životinja, poput buha i krpelja. Druge dvije djelatne tvari VMP-a Broadline, eprinomektin i prazikvantel, djeluju kao „endoparaziticidi”. To znači da uništavaju parazite koji žive u tijelu životinja.

Fipronilom se uništavaju odrasli paraziti. On začepljuje kanale unutar njihovih živčanih stanica kojima prolaze nabijene čestice (ioni) klorida. Na taj način ometa prijenos živčanih signala, prouzročuje prekomjernu stimulaciju i smrt.

(S)-metopren je regulator rasta kukaca koji prekida životni ciklus buha tako što uništava jajašca i sprječava razvoj nezrelih stadija buhe te uzrokuje njihovu smrt.

Eprinomektin začepljuje kanale unutar živčanih i mišićnih stanica oblića kojima prolaze nabijene čestice (ioni) klorida, čime uzrokuje njihovu paralizu i smrt.

Prazikvantel djeluje na stanične membrane trakavica i na taj način uzrokuje smrt parazita.

Koje su koristi VMP-a Broadline utvrđene u ispitivanjima?

Djelotvornost VMP-a Broadline protiv buha i krpelja ispitivana je u terenskom ispitivanju na području EU-a kojim su bile obuhvaćene mačke infestirane buhama, krpeljima ili obama parazitima. Ispitivanjem je dokazana djelotvornost VMP-a Broadline protiv odraslih buha od 86 do 87 % tijekom cijelog 30- dnevnog razdoblja nakon terapije, dok je u mačaka liječenih drugim VMP-om koji sadrži samo fipronil i

(S)-metopren ona bila između 76 i 82 %. U slučaju krpelja, djelotvornost je bila između 85 i 93 % u mačaka liječenih VMP-om Broadline, dok je u mačaka liječenih usporednim proizvodom ona bila između

92 i 98 %.

Djelotvornost VMP-a Broadline protiv mačje šuge ispitana je u laboratorijskom ispitivanju provedenom na 18 prirodno infestiranih mačaka. Mjerilo djelotvornosti bilo je smanjenje broja grinja Notoedres cati pronađenih u strugotinama kože u usporedbi s mačkama koje nisu bile tretirane. Ispitivanjem je utvrđena djelotvornost VMP-a protiv grinja iznad 98 %, uz kliničko izlječenje svih životinja.

Djelotvornost VMP-a Broadline protiv želučano-crijevnih oblića ispitivana je u terenskom ispitivanju na području EU-a kojim su bile obuhvaćene mačke zaražene trakavicama ili oblićima ili obama parazitima. Mačke liječene VMP-om Broadline uspoređene su s mačkama koje su liječene proizvodom za nakapavanje koji sadrži djelatne tvari emodepsid i prazikvantel. Djelotvornost je mjerena utvrđivanjem članaka odraslih trakavica ili brojanjem jajašaca oblića u izmetu 14. dana nakon terapije. Ispitivanjem je utvrđena djelotvornost od gotovo 100 % protiv trakavica i oblića i VMP-a Broadline i usporednog proizvoda.

Djelotvornost VMP-a Broadline protiv mačjih plućnih oblića ispitana je tijekom terenskog ispitivanja u Italiji. Dvadeset mačaka prirodno infestiranih plućnim oblićima tretirano je VMP-om Broadline. Glavno mjerilo djelotvornosti bilo je smanjenje broja ličinaka u izmetu 28 dana nakon tretmana. VMP Broadline

bio je djelotvoran iznad 90 % s obzirom na smanjenje broj ličinaka 28 dana nakon tretmana, a sve tretirane mačke koje su imale respiratorne simptome (poput piskanja pri disanju, ustrajnog kašlja i curenja nosa) bile su kliničke izliječene.

Djelotvornost VMP-a Broadline s obzirom na sprječavanje dirofilarioze utvrđena je u trima laboratorijskim ispitivanjima koja su provedena na umjetno infestiranim mačkama. VMP Broadline bio je 100 % djelotvoran protiv ličinke srčane gliste u razvojnom stadiju L4.

Koji su rizici povezani s VMP-om Broadline?

Na mjestu primjene mogu se pojaviti blage i kratkotrajne kožne reakcije (svrbež, gubitak dlake). Ako mačka liže mjesto primjene, može se pojaviti prolazno prekomjerno slinjenje. Ako mačka proguta VMP, to može prouzročiti povraćanje (mučninu) i/ili kratkotrajne učinke na živčani sustav, koji se manifestiraju kao nedostatak mišićne koordinacije, dezorijentiranost, nedostatak zanimanja za okolinu i proširenje zjenica. Svi ti znakovi spontano nestaju u roku od 24 sata.

Broadline se ne smije primjenjivati u bolesnih životinja ili onih koje se oporavljaju. Ne smije se primjenjivati u kunića ili u slučaju preosjetljivosti (alergije) na bilo koju od djelatnih ili pomoćnih tvari.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Osobe koje primjenjuju ovaj VMP ne smiju pušiti, jesti niti piti prilikom primjene, a nakon rukovanja njime trebaju oprati ruke.

Treba izbjegavati dodir s aplikatorom. U slučaju nehotičnog dodira s očima, oči treba isprati vodom, a u slučaju nehotičnog dodira s kožom, kožu treba oprati sapunom i vodom. Ako nadraženost očiju ne prestaje ili ako se primijete nuspojave, treba potražiti savjet liječnika i ponijeti sa sobom uputu o VMP- u ili naljepnicu.

Osobe s poznatom preosjetljivošću na bilo koju od djelatnih ili pomoćnih tvari trebaju izbjegavati kontakt s VMP-om. Treba ograničiti rukovanje s tretiranim životinjama dok se mjesto primjene ne osuši, a djeci se ne smije dopustiti da se igraju s tretiranim životinjama tijekom tog razdoblja.

Preporučuje se da nedavno tretirane životinje ne spavaju s vlasnicima, osobito djecom.

Zašto je Broadline odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji zaključio je da koristi VMP-a Broadline nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u Broadline

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Broadline na snazi u Europskoj uniji od 4. prosinca 2013.

Cjeloviti EPAR za VMP Broadline nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne informacije o tretmanu VMP-om Broadline vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u svibnju 2017.

Komentari