Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Broadline
ATC: QP54AASY
Tvar: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

MERIAL

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse Fancuska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari