Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Tvar: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Eurican Herpes 205 prašak i otapalo za emulziju za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatna tvar

 

Po dozi od 1 ml sadrži: antigeni herpes virusa pasa (soj F205)

.......................................0,3 do 1,75 μg*

*izraženo u μg gB glikoproteina

 

Adjuvans:

 

Lako parafinsko ulje ............................................................................................

224,8 do 244,1 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Prašak i otapalo za emulziju za injekciju.

Liofilizat: bijela peleta.

Otapalo: homogena bijela emulzija.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Psi (gravidne kuje).Opširnije...

Komentari