Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Označavanje - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Tvar: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija s 2 x 1 bočicom, 2 x 10 bočica i 2 x 50 bočica

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Eurican Herpes 205 prašak i otapalo za emulziju za injekciju

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

 

Po dozi od 1 ml: antigeni herpes virusa pasa (soj F205) ..................................................

0,3 do 1,75 μg*

 

*izraženo u μg gB glikoproteina

 

 

Lako parafinsko ulje

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašak i otapalo za emulziju za injekciju.

 

 

 

 

 

 

4.

VELIČINA PAKOVANJA

 

 

1 doza: prah (1 bočica) + otapalo (1 bočica)

 

 

10 doza: prah (10 bočica) + otapalo (10 bočica)

 

 

 

50 doza: prah (50 bočica) + otapalo (50 bočica)

 

 

 

 

 

 

5.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

 

 

Psi (gravidne kuje).

 

 

 

 

 

6.

INDIKACIJE

 

 

 

 

 

7.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

 

 

Subkutana primjena.

 

 

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

 

 

 

 

 

8.

KARENCIJA

 

 

 

 

 

 

Nije primjenjivo.

 

 

 

 

9.

POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

 

 

Slučajno ubrizgavanje je opasno.

 

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom rekonstituirano odmah upotrijebiti.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzavati.

Zaštititi od svjetla.

12.POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama - izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/01/029/001 10 doza: prah (10 bočica) + otapalo (10 bočica)

EU/2/01/029/002 50 doza: prah (50 bočica) + otapalo (50 bočica)

EU/2/01/029/003 1 doza: prah (1 bočica) + otapalo (1 bočica)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

Bočica

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Eurican Herpes 205 prašak za injekciju

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Pročitati uputu o VMP prije primjene

3.SADRŽAJ, TEŽINA, VOLUMEN IL BROJ DOZA

1 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Cjepivo treba upotrijebiti odmah nakon rekonstitucije.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

Bočica

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Eurican Herpes 205 otapalo

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Pročitati uputu o VMP prije primjene

3.SADRŽAJ, TEŽINA, VOLUMEN IL BROJ DOZA

1 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Upotrijebiti odmah nakon rekonstitucije.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari