Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Tvar: inactivated influenza-A virus / swine
Proizvođač: Merial S.A.S.; 

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Gripovac 3 injekcijska suspenzija za svinje.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 2 ml sadrži:

 

 

Djelatne tvari:

 

 

Inaktivirani sojevi virusa influence A /svinja/

 

 

Bakum/IDT1769/2003 (H3N2)

≥ 10,53 log2

GMNU1

Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1)

≥ 10,22 log2

GMNU1

Bakum/1832/2000 (H1N2)

≥ 12,34 log2 GMNU1

1GMNU = Geometrijska sredina neutralizirajućih jedinica inducirana kod zamorčadi nakon dvokratne imunizacije s 0,5 ml ovog cjepiva

Adjuvans:

 

Karbomer 971 P NF

2,0 mg

Pomoćna tvar:

 

Tiomersal

0,21 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Bistra, žuto narančasta do ružičasta suspenzija za injekcije.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1.Ciljne vrste životinjaOpširnije...

Komentari