Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Tvar: inactivated influenza-A virus / swine
Proizvođač: Merial S.A.S.; 

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČ(I) BIOLOŠKI DJELATNE(IH) TVARI I PROIZVOĐAČ ODGOVORAN(I) ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološki djelatne tvari

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Njemačka

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Njemačka

B.UVIJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod koji se izdaje na recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Djelatna tvar je biološkog podrijetla namijenjena za poticanje aktivne imunosti na koju se ne primjenjuju odredbe Uredbe (EZ)br. 470/2009.

Pomoćne tvari navedene u odjeljku 6.1 su dopuštene tvari za koje je u tablici 1. Dodatka Uredbe Komisije (EU) br. 37/2010 naznačeno da se za njih ne zahtijeva određivanje DNK (MRL) ili nisu obuhvaćene odredbama Uredbe (EZ)br. 470/2009, kada se koriste u ovom veterinarskom medicinskom proizvodu.

Komentari