Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Tvar: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Neocolipor suspenzija za injekcije.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatne tvari:

 

po dozi od 2 ml:

 

E. coli adhezin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), najmanje......................................................................

2.1 SA.U*

E. coli adhezin F5, najmanje .....................................................................................................

1,7 SA.U*

E. coli adhezin F6, najmanje .....................................................................................................

1,4 SA.U*

E. coli adhezin F41, najmanje. ..................................................................................................

1,7 SA.U*

*1 SA.U: količina dostatna za poticanje stvaranja aglutinirajućih protutijela u visini titra od 1 log10 u zamorčadi.

Adjuvans:

 

Aluminij (kao hidroksid)..........................................................................................................

1,4 mg

Pomoćne tvari:

 

Tiomersal .................................................................................................................................

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Injekcijska suspenzija.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinjaOpširnije...

Komentari