Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Uputa o lijeku - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Tvar: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

UPUTA O VMP

Neocolipor

1.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCUSKA

NOSITELJ ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

F-69800 SAINT PRIEST FRANCUSKA

2.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Neocolipor suspenzija za injekcije.

3.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

po dozi od 2 ml:

 

E. coli

adhezin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), najmanje.....................................................................

2.1 SA.U*

E. coli

adhezin F5, najmanje ....................................................................................................

1,7 SA.U*

E. coli

adhezin F6, najmanje ....................................................................................................

1,4 SA.U*

E. coli

adhezin F41, najmanje ..................................................................................................

1,7 SA.U*

* 1 SA.U: količina dostatna za poticanje stvaranja aglutinirajućih protutijela u visini titra od 1 log10 u zamorčadi.

Adjuvans:

Aluminij (kao hidroksid) 1,4 mg

4.INDIKACIJE

Inaktivirano cjepivo s adjuvansom protiv neonatalne enterotoksikoze prasadi, uzrokovane sojevima bakterije Escerichia coli, koji izlučuju adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 i F41.

5.KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6.NUSPOJAVE

Cijepljenje može izazvati blago povišenje tjelesne temperature (manje od 1,5 °C u razdoblju od najviše 24 sata).

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se javite veterinaru.

7.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (nazimice i krmače).

8.DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Jednu doza od 2 ml cjepiva u skladu sa sljedećim rasporedom cijepljenja:

Prvo cijepljenje:

Prva injekcija: 5 do 7 tjedna prije prasenja

Druga injekcija: 2 tjedna prije prasenja.

Docjepljivanje:

1 injekcija 2 tjedna prije svakog sljedećeg prasenja

9.SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Intramuskularna injekcija u području vrata iza uha.

Prije primjene cjepivo snažno protresite.

Upotrijebite sterilnu štrcaljku i igle. Primijenite koristeći uobičajene aseptičke postupke.

10.KARENCIJA

Nula dana.

11.POSEBNE MJERE OPREZA ZA ČUVANJE

Čuvati i prevoziti rashlađeno na 2°C-8°C, zaštićeno od svjetla. Ne zamrzavati. Rok valjanosti nakon prvog otvaranja bočice: 3 sata.

12.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

-Budući da se zaštita prasadi postiže putem kolostruma, svako prase treba posisati dovoljnu količinukolostruma unutar 6 sati od rođenja.

-Cijepiti samo zdrave životinje.

-Ne primjenjivati zajedno s drugim medicinskim proizvodima.

Ne postoje dostupni podaci o kompatibilnosti ovog cjepiva s bilo kojim drugim veterinarsko- medicinskim proizvodom. Stoga, neškodljivost i djelotvornost ovog proizvoda nije ustanovljena kada se koristi s nekim drugim bilo da je primijenjeno istog dana ili u drugo vrijeme).

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili naljepnicu.

Nakon upotrebe operite i dezinficirajte ruke.

Nisu primijećene nikakve druge nuspojave nakon primjene dvostruke preporučene doze.

Ne miješati ni s jednim drugim cjepivom.

13.POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

14.DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu/

15.OSTALE INFORMACIJE

Cjepivo sadrži formalinom inaktivirane sojeve bakterije E. coli, koji izlučuju adhezine F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 i F41 u adjuvansu aluminijevog hidroksida za smanjenu pojavu neonatalne enterotoksikoze prasadi. U nazimica i krmača, cjepivo potiče specifičnu serokonverziju cijepljenih životinja; prasad je pasivno zaštićena nakon što posiše kolostrum i mlijeko koje sadržava specifična protutijela za navedene adhezine.

Kutija od 5 doza - bočica od 10 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume). Kutija od 10 doza - bočica od 20 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume). Kutija od 25 doza - bočica od 50 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume). Kutija od 50 doza - bočica od 100 ml (bočica iz stakla tip I s čepom iz butilne gume). Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

Komentari