NexGard (afoxolaner) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QP53BX04

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

MERIAL,

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse, FRANCE.

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko medicinski proizvod izdaje se na recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari