Previcox (firocoxib) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QM01AH90

Sadržaj članka

A.NOSITELJ(I) ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN(I) ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

MERIAL S.A.S.

4, Chemin du Calquet 31000 Toulouse Francuska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Može se izdavati samo na veterinarski recept.

C.UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U POGLEDU NEŠKODLJIVE I DJELOTVORNE PRIMJENE PROIZVODA

Nije primjenjivo.

D.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo

Komentari