Previcox (firocoxib) – Označavanje - QM01AH90

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Natpis na kartonskoj kutiji

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Previcox 57 mg tablete za žvakanje za pse.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Firokoksib 57 mg.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za žvakanje.

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 tableta.

30 tableta.

60 tableta.

180 tableta.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

6.INDIKACIJE

Bol i upala povezane s osteoartritisom

Perioperacijsko liječenje boli.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Oralna primjena.

Primijenite 5 mg po kg tjelesne mase jednom dnevno.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Polovine tableta treba vratiti u originalni spremnik te se mogu čuvati do 7 dana.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Ne čuvati iznad 30 °C.

12.POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama - izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francuska.

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/04/045/001 10 tableta.

EU/2/04/045/002 30 tableta.

EU/2/04/045/005 180 tableta.

EU/2/04/045/008 60 tableta.

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Natpis na kartonskoj kutiji

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Previcox 227 mg tablete za žvakanje za pse.

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Firokoksib 227 mg.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za žvakanje.

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 tableta.

30 tableta.

60 tableta.

180 tableta.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

6.INDIKACIJE

Bol i upala povezane s osteoartritisom

Perioperacijsko liječenje boli.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Oralna primjena.

Primijenite 5 mg po kg tjelesne mase jednom dnevno.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Polovine tableta treba vratiti i originalni spremnik te se mogu čuvati do 7 dana.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Ne čuvati iznad 30 °C.

12.POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama - izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/04/045/003 10 tableta.

EU/2/04/045/004 30 tableta.

EU/2/04/045/006 180 tableta.

EU/2/04/045/009 60 tableta.

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

{OSOBINE/TIP}

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Previcox 57 mg tablete za žvakanje.

Firokoksib.

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

3.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

{OSOBINE/TIP}

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Previcox 227 mg tablete za žvakanje.

Firokoksib.

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

3.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Naljepnica bočice

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Previcox 57 mg tablete za žvakanje za pse.

Previcox 227 mg tablete za žvakanje za pse.

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Firokoksib 57 mg

Firokoksib 227 mg

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

60 tableta

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Oralna primjena

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari