Proteq West Nile (vCP2017 virus) - QI05AX

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Proteq West Nile suspenzija za injekciju za konje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml sadrži:

 

Djelatna tvar:

 

rekombinantni virus zapadnog Nila i boginja kanarinca (vCP2017): ..............

6,0 to 7,8 log10 CCID*50

*količina virusa koja zarazi 50 % kulture stanica

 

Adjuvans:

 

Karbomer .........................................................................................................................................

4 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Suspenzija za injekciju.

Homogena opalescentna suspenzija.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

    Popisanih lijekova na recept:

  • Zuprevo

Konji.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinjaOpširnije...

Komentari