Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Tvar: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax FeLV suspenzija za injekcije

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml sadrži:

 

Djelatna tvar

≥ 107.2 CCID50 (količina virusa koja

FeLV rekombinantni virus boginja kanarinca (vCP97)

zarazi 50 % stanica kulture u koju je dodan virus)

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Suspenzija za injekcije

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Aktivna imunizacija mačaka starih 8 tjedana i starijih protiv leukemije mačaka za sprječavanje trajne viremije i kliničkih znakova bolesti.Opširnije...

Komentari