Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Tvar: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČ(I) BIOLOŠKI DJELATNE(IH) TVARI I NOSITELJ(I) ODOBRENJA

ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN(I) ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološki djelatne(ih) tvari

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCUSKA

MERIAL

Laboratoire Lyon Gerland 254, rue Marcel Mérieux F-69007 Lyon FRANCUSKA

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCUSKA

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U

POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Može se izdavati samo na veterinarski recept.

C.UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U POGLEDU NEŠKODLJIVE I DJELOTVORNE PRIMJENE PROIZVODA

Nije primjenjivo

D.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo

Komentari