Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RC
ATC: QI06AH
Tvar: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RC liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml sadrži :

 

Liofilizat:

 

Djelatne tvari:

104,9 CCID501

Atenuirani herpesvirus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) .........................................

Inaktivirani antigen kalicivirusa mačaka (soj FCV 431 i G1) ........................................

2,0 ELISA U.

Pomoćna tvar:

 

Gentamicin, najviše.......................................................................................................................

16,5 µg

Otapalo:

 

Voda za injekcije..........................................................................................................................

q.s. 1 ml

1 količina virusa koja zarazi 50 % stanica kulture u koju je dodan virus

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana:Opširnije...

Komentari