Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RC
ATC: QI06AH
Tvar: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČI BIOLOŠKI DJELATNIH TVARI I NOSITELJ ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološki djelatnih tvari

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCUSKA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

FRANCUSKA

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCUSKA

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari