Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Tvar: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCP FeLV liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml sadrži:

 

Liofilizat:

 

Djelatne tvari

104,9 CCID501

Atenuirani herpesvirus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) ..........................................

Inaktivirani antigenikalicivirus mačaka (soj FCV 431 i G1) ..........................................

2,0 ELISA U.

Atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) .........................................................

103,5 CCID501

Pomoćna tvar:

 

Gentamicin, najviše..........................................................................................................................

23 µg

Otapalo:

 

Djelatna tvar:

10 7,2 CCID501

FeLV rekombinantni virus boginja kanarinca (vCP97) .................................................

1 količina virusa koja zarazi 50% stanica kulture u koju je dodan virus.

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.

4.2Indikacije za primjenu

Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana:Opširnije...

Komentari