Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Tvar: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČBIOLOŠKI DJELATNIH TVARI I NOSITELJ ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološki djelatnih tvari

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCUSKA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

FRANCUSKA

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCUSKA

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari