Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Tvar: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCP liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Po dozi od 1 ml:

 

Liofilizat:

 

Djelatne tvari:

104,9 CCID501

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) ........................................

Inaktivirani antigen kalicivirusa mačaka,(soj FCV 431 i G1) ........................................

2,0 ELISA U.

Atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) .........................................................

103,5 CCID501

Pomoćna tvar:

 

Gentamicin, najviše.......................................................................................................................

16,5 µg

Otapalo:

 

Voda za injekcije..........................................................................................................................

q.s. 1 ml

1 količina virusa koja zarazi 50 posto stanica kulture u koju je dodan virus

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.

    Popisanih lijekova na recept:

  • Bovela

4.2Indikacije za primjenu

Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana:Opširnije...

Komentari