Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Tvar: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

A . PROIZVOĐAČI BIOLOŠKI DJELATNIH TVARI I PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološki djelatnih tvari

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCUSKA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

FRANCUSKA

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCUSKA

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari