Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Tvar: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCPCh liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Po dozi od 1 ml:

 

 

Liofilizat:

 

 

Djelatne tvari

 

 

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) .........................................

104,9 CCID501

Inaktivirani antigenikalicivirus mačaka (soj FCV 431 i G1) ..........................................

2,0 ELISA U.

Atenuirana Chlamydophila felis (soj 905) ........................................................................

103,0 EID50

Atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) .........................................................

103,5 CCID50

Pomoćna tvar:

 

 

Gentamicin, najviše..........................................................................................................................

28 µg

Otapalo:

 

 

Voda za injekcije.........................................................................................................................

q.s. 1 ml.

1 količina virusa koja zarazi 50 posto stanica kulture u koju je dodan virus

 

 

2 količina virusa koja zarazi 50 posto oplođenih jaja u koja se virus ucijepi

 

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

 

 

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana:

-protiv virusnog rinotraheitisa mačaka radi smanjenja kliničkih znakova,Opširnije...

Komentari