RevitaCAM (meloxicam) - QM01AC06

Updated on site: 30-Nov--0001

Naziv lijeka: RevitaCAM
ATC: QM01AC06
Tvar: meloxicam
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

RevitaCAM 5 mg/ml sprej za usnu sluznicu za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml sadrži:

Djelatna tvar: Meloksikam 5 mg

Pomoćne tvari: Etilni alkohol 150 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.Opširnije...

Komentari