Acticam (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos