Advocate (imidacloprid / moxidectin) - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Advocate
ATC: QP54AB52
Sudėtis: imidacloprid / moxidectin
Gamintojas: Bayer Animal Health GmbH

Advocate

imidaklopridas ir moksidektinas

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip vartoti

Advocate.

Praktinės informacijos apie Advocate naudojimą gyvūnų savininkai arba prižiūrėtojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarą ar vaistininką.

Kas yra Advocate ir kam jis vartojamas?

Advocate skiriamas katėms, šeškams ir šunims, sergantiems mišriomis parazitinėmis infekcijomis (sukeltomis kelių skirtingų rūšių parazitų) ar rizikuojantiems jomis užsikrėsti:

katėms, šeškams ir šunims gydyti ir profilaktiškai nuo blusų;

kaip pagalbinė gydomoji priemonė gydant kačių ir šunų blusinį alerginį dermatitą (alerginė reakcija į blusų įkandimus);

ausų erkėmis užsikrėtusioms katėms ir šunims gydyti;

erkučių sukeltais niežais užsikrėtusioms katėms gydyti;

plaukagraužiais užsikrėtusiems šunims gydyti;

šunims gydyti nuo parazitinių erkučių sukeltų odos ligų (odos niežų ir demodekozės);

katėms, šeškams ir šunims profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos;

šunims profilaktiškai ir gydant nuo dirofilariozės (širdies kirmėlių Dirofilaria immitis ir Dirofilaria repens užkrato);

šunims profilaktiškai ir gydant nuo plaučių kirmėlių;

šunims profilaktiškai nuo spirocerkozės (stemplę pažeidžiančios kirmėlinės infekcijos);

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

katėms ir šunims gydyti nuo tam tikrų (informaciniame lapelyje nurodytų) skrandžio ir žarnyno apvaliųjų kirmėlių rūšių.

Jo sudėtyje yra dviejų veikliųjų medžiagų imidakloprido ir moksidektino.

Kaip vartoti Advocate?

Advocate yra lašinamasis tirpalas, kurio stiprumas ir pakuočių dydis gali būti įvairus ir priklauso nuo to, ar juo bus gydomos katės, šeškai ar šunys, taip pat nuo gydomų gyvūnų dydžio. Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. Advocate lašinamas ant kačių, šeškų arba šunų odos iš užpildytų tūbelių. Tai – maži plastikiniai indeliai, kurie būna įvairaus dydžio priklausomai nuo gyvūno dydžio; jie pripildyti vienam gydymui reikalingo Advocate kiekio. Visas tūbelės turinys praskleidus kailį užlašinamas ant gyvūno odos. Katėms ir šeškams lašinama ant sprando ties kaukolės pagrindu. Šunims lašinama tarp menčių arčiau galvos, tačiau dideliems šunims (virš 25 kg), jiems stovint, vaisto lašinama 3 arba

4 vietose išilgai nugaros nuo tarpumenčio iki uodegos pagrindo.

Vaisto dozė ir naudojimo dažnis priklauso nuo to, kuriai ligai gydyti jis naudojamas ir ar jis skiriamas katėms, šeškams ar šunims; informaciniame lapelyje pateikta išsami informacija apie vaisto dozes ir gydymo trukmę.

Kaip veikia Advocate?

Imidaklopridas veikia tam tikrus plaukagraužių ir blusų nervų sistemos receptorius (nikotinerginius acetilcholino receptorius); taip sukeliamas jų paralyžius ir jie žūva.

Trukdydamas perduoti signalus tarp nervinių ląstelių (slopindamas neurotransmisiją) parazitų nervų sistemoje, moksidektinas paralyžiuoja nematodus ir širdies kirmėles, sukeldamas jų žūtį.

Kaip buvo tiriamas Advocate?

Vaisto poveikis atitinkamiems parazitams buvo tiriamas laboratorinėmis sąlygomis. Vėliau jo veiksmingumą patvirtino keleto klinikinių (kačių ir šunų) tyrimų, atliktų keliose skirtingose Europos geografinėse vietovėse, rezultatai. Buvo gydomi įvairių veislių, amžiaus grupių ir svorio katės ir šunys. Klinikiniai tyrimai su širdies kirmėlėmis užsikrėtusiais šunimis atlikti ir JAV, ir Europoje. Vaisto veiksmingumo vertinimo rodiklis buvo gyvų parazitų skaičius įvairiais tarpsniais po gydymo. Taip pat atlikti vaisto veiksmingumo šeškams tyrimai.

Kokia Advocate nauda nustatyta tyrimuose?

Kačių, šeškų ir šunų laboratorinių ir klinikinių tyrimų rezultatai parodė, kad Advocate yra veiksmingas jį naudojant informaciniame lapelyje nurodytais atvejais (žr. „Kam naudojamas Advocate?“ arba išsamesnę informaciją informaciniame lapelyje).

Kokia rizika siejama su Advocate naudojimu?

Katėms ir šunims dažniausi šalutiniai reiškiniai buvo vietinės reakcijos vaisto lašinimo vietoje, pvz., laikinas niežėjimas, retai – riebaluotas kailis arba odos paraudimas. Vėmimas taip pat pasireiškė retai. Šie požymiai išnyksta be gydymo. Jei katės arba šunys nulaižo lašinimo vietą, jiems trumpam gali prasidėti seilėtekis, po to gali sutrikti raumenų koordinacija, apimti drebulys, taip pat sutrikti kvėpavimas ir (arba) prasidėti vėmimas.

Nors šeškams nebuvo patvirtintas joks šalutinis poveikis, retais atvejais jiems gali pasireikšti panašūs

šalutiniai reiškiniai.

Mažiau kaip 1 kg sveriančius šunis ir kates ir mažiau kaip 0,8 kg sveriančius šeškus galima gydyti tik remiantis konkrečiu veterinaro sprendimu.

Advocate negalima naudoti jaunesniems nei 9 savaičių kačiukams ir jaunesniems nei 7 savaičių

šuniukams.

Advocate negalima skirti šunims, sergantiems 4 klasės širdies kirmėlių liga.

Advocate stiprumas ir tūbelių dydis gali būti įvairus ir priklauso nuo to, ar juo bus gydomos katės, šeškai ar šunys. Labai svarbu katėms skirtas tūbeles naudoti tik katėms, o šunims skirtas – tik šunims gydyti. Šeškams galima naudoti tik Advocate užlašinamąjį tirpalą, skirtą mažoms katėms ir šeškams. Advocate negalima naudoti kitų rūšių gyvūnams.

Išsamų visų apribojimų sąrašą rasite informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Būtina saugotis, kad tūbelės turinys nepatektų ant odos; užlašinus preparato, negalima glostyti ar liesti gyvūno, kol neišdžiūvo preparato lašinimo vieta. Procedūros metu Advocate lašinantis asmuo negali rūkyti, valgyti ar gerti; po procedūros jis turi kruopščiai nusiplauti rankas. Įvykus atsitiktiniam sąlyčiui, akis reikėtų praplauti vandeniu, o odą nuplauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kurie itin jautrūs benzilo alkoholiui, imidaklopridui ar moksidektinui, su vaistu turi elgtis apdairiai.

Advocate tirpiklis gali dažyti ar sugadinti tam tikras medžiagas, įskaitant odą, tekstilę, plastikines medžiagas ir apdirbtus paviršius, todėl reikėtų vengti preparato sąlyčio su tokiomis medžiagomis.

Kodėl Advocate patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Advocate nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Advocate

Europos Komisija 2003 m. balandžio 2 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Advocate rinkodaros leidimą.

Išsamų Advocate EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Advocate gyvūnų savininkai arba prižiūrėtojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarą ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. liepos mėn.

Pastabos