Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Preparato charakteristikų santrauka - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Advocate
ATC: QP54AB52
Sudėtis: imidacloprid / moxidectin
Gamintojas: Bayer Animal Health GmbH

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 40 mg + 4 mg, užlašinamasis tirpalas mažoms katėms ir šeškams

Advocate 80 mg + 8 mg, užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos:

Advocate katėms yra 100 mg/ml imidakloprido ir 10 mg/ml moksidektino.

Vienoje dozėje (tūbelėje) yra:

 

Vienkartinė dozė

Imidakloprido

Moksidektino

Advocate mažoms katėms (≤ 4 kg) ir šeškams

0,4 ml

40 mg

4 mg

Advocate didelėms katėms (> 4–8 kg)

0,8 ml

80 mg

8 mg

Pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholis,

1 mg/ml butilhidroksitoluenas (E 321; antioksidantas).

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3.VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus nuo geltonos iki rusvos spalvos tirpalas.

4.KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1.Paskirties gyvūnų rūšys

Katės, šeškai.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Katėms, esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

gydyti nuo ausų erkių (Otodectes cynotis) invazijos,

gydyti nuo Notoedres erkių (Notoedres cati),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 ir L4 lervų),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių suaugusių ir suaugusių

Toxocara cati ir Ancylostoma tubaeforme).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

Šeškams, esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 ir L4 lervų).

4.3.Kontraindikacijos

Negalima naudoti kačiukams iki 9 sav. amžiaus.

Nenaudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Šeškams negalima naudoti „Advocate didelėms katėms“ (0,8 ml) ir „Advocate šunims“ (jokio dydžio).

Šunims reikia naudoti „Advocate šunims“, kuriame yra 100 mg/ml imidakloprido ir 25 mg/ml moksidektino.

Negalima naudoti kanarėlėms.

4.4.Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Žr. 4.5 p.

Šeškams, sveriantiems per 2 kg, vaisto efektyvumas nebuvo nustatytas, todėl veikimo trukmė jiems gali būti trumpesnė.

Trumpalaikis gyvūno sąlytis su vandeniu vieną ar du kartus tarp mėnesinių gydymų neturėtų žymiai sumažinti vaisto efektyvumo. Tačiau dažnas gydyto gyvūno plovimas šampūnu ar nardinimas į vandenį gali sumažinti vaisto efektyvumą.

Parazitų atsparumas gali išsivystyti bet kuriai tam tikrai antihelmintikų klasei, dažnai, kartotinai naudojus tos antihelmintikų klasės medžiagas. Dėl to, siekiant apriboti galimybę atsparumui paplisti, vaistą reikia naudoti remiantis kiekvieno individualaus atvejo įvertinimu ir vietine epidemiologine informacija apie esamą paskirties rūšių jautrumą.

Vaistą reikia naudoti remiantis patvirtinta mišrios infekcijos diagnoze (ar infekcijos rizika, kai taikoma profilaktika) tuo pačiu metu (taip pat žr. 4.2 ir 4.9 p.).

4.5.Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Kates, sveriančias mažiau kaip 1 kg, ir šeškus, sveriančius mažiau kaip 0,8 kg, gydyti galima tik įvertinus naudą ir riziką.

Nėra pakankamai duomenų apie vaisto naudojimą ligotiems ir silpniems gyvūnams, todėl šiems gyvūnams jį galima naudoti tik įvertinus naudą ir riziką.

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo ar kito gyvūno akis ir (ar) burną. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vienam kito. Negalima leisti koli ar senųjų anglų aviganių ir giminingų veislių šunims ar jų mišrūnams praryti vaistą.

Kates ir šeškus, gyvenančius ar buvusius teritorijose, kuriose sergama širdies kirmėlių liga, rekomenduojama vaistu gydyti kartą per mėnesį.

Kadangi kačių ir šeškų širdies kirmėlių invazijos diagnozės tikslumas yra ribotas, rekomenduojama atlikti tyrimus dėl širdies kirmėlių invazijos visoms 6 mėn. ir vyresnėms katėms bei šeškams prieš pradedant profilaktinį gydymą, nes naudojant vaistą gyvūnams, kurie turi suaugusių širdies kirmėlių, gali pasireikšti sunkus nepalankus poveikis, net gaišimas. Jei diagnozuota suaugusių širdies kirmėlių

invazija, gydyti reikia pagal dabartines mokslines žinias.

Kai kurioms katėms užsikrėtimas Notoedres cati gali būti stiprus. Tokiais sunkiais atvejais reikia taikyti papildomą gydymą, nes gydymo vien šiuo vaistu gali nepakakti, norint išvengti gyvūno mirties.

Imidaklopridas yra nuodingas paukščiams, ypač kanarėlėms.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina vengti, kad nepatektų ant odos, į akis ar burną. Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Naudojus vaistą, negalima glostyti ar liesti gyvūno, kol neišdžiūvo vaisto užlašinimo vieta.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems padidėjęs jautrumas benzilo alkoholiui, imidaklopridui ar moksidektinui, vaistą turi naudoti apdairiai. Labai retais atvejais vaistas gali dirginti odą ar atsirasti greit praeinančios odos reakcijos (pvz., tirpulys, sudirginimas, deginimo / peršėjimo pojūtis).

Labai retais atvejais jautriems gyvūnams vaistas gali dirginti kvėpavimą. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių simptomai išlieka arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Advocate tirpiklis gali dažyti ar sugadinti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastikines medžiagas ir apdirbtus paviršius. Todėl reikia leisti užlašintai vietai išdžiūti prieš sąlytį su tokiomis

medžiagomis.

4.6.Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vaisto naudojimas katėms gali sukelti trumpalaikį niežulį. Retais atvejais gali riebaluotis kailis, parausti oda, gyvūnas imti vemti. Šie požymiai išnyksta be papildomo gydymo. Vaistas retai gali sukelti vietines padidėjusio jautrumo reakcijas. Jei gydytas gyvūnas nulaižo lašinimo vietą, labai retai gali būti pastebėti neurologiniai požymiai (dauguma jų trumpalaikiai) (žr. 4.10 p.).

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Tinkamai naudojant vaistą, lašinimo vieta rečiau nulaižoma.

Naudojant vaistą, retais atvejais aplikacijos vietoje gali kilti jutimai, dėl kurių pasireiškia trumpalaikiai elgesio pokyčiai, tokie kaip mieguistumas, susijaudinimas ir apetito sutrikimas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7.Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nebuvo nustatytas. Laboratoriniais imidakloprido arba moksidektino tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nebuvo nustatyta jokio

teratogeninio, fetotoksinio ar toksinio patelei poveikio. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui

įvertinus naudos ir rizikos santykį.

4.8.Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Gydymo Advocate metu negalima skirti jokių kitų antiparazitinių makrociklinių laktonų.

Nebuvo nustatyta sąveikos tarp Advocate ir įprastai naudojamų veterinarinių vaistų, medicininių ar chirurginių procedūrų.

4.9.Dozės ir naudojimo būdas

Dozavimo planas katėms

Rekomenduojama minimali dozė yra 10 mg/kg kūno svorio imidakloprido ir 1,0 mg/kg kūno svorio moksidektino, atitinkanti 0,1 ml/kg kūno svorio Advocate katėms.

Vaistą būtina naudoti remiantis individualia veterinarijos gydytojo diagnoze ir vietine epidemiologine situacija.

Katės svoris,

Naudotinos tūbelės dydis

Tūris, ml

Imidakloprido

Moksidektino

kg

 

 

dozė, mg/kg kūno

dozės, mg/kg kūno

 

 

 

svorio

svorio

≤ 4 kg

Advocate mažoms katėms

0,4

ne mažiau kaip 10

ne mažiau kaip 1

> 4–8 kg

Advocate didelėms katėms

0,8

10–20

1–2

> 8 kg

 

Atitinkamų

tūbelių derinys

 

Gydymas ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis)

Vieną kartą gydyta katė neužsikrečia blusomis 4 sav. Pradėjus taikyti gydymą, aplinkoje esančios lėliukės gali išgyventi 6 sav. ar ilgiau, priklausomai nuo klimato sąlygų. Todėl gali tekti derinti gydymą Advocate vaistu ir aplinkos apdorojimą, norint nutraukti blusų vystymosi ciklą aplinkoje. Taip greičiau sumažėja blusų populiacija namuose. Kaip papildomą priemonę, gydant kates nuo blusinio alerginio dermatito, vaistą reikia naudoti kas mėnesį.

Gydymas nuo ausų erkių (Otodectes cynotis) invazijos

Vieną kartą reikia lašinti vieną vaisto dozę. Praėjus 30 d. po gydymo rekomenduojama, kad gyvūną apžiūrėtų veterinarijos gydytojas, nes kai kuriuos gyvūnus gali tekti gydyti pakartotinai. Negalima lašinti tiesiai į ausies kanalą.

Gydymas nuo Notoedres erkių (Notoedres cati)

Reikia skirti vienkartinę vaisto dozę.

Profilaktiškai nuo širdies kirmėlių (Dirofilaria immitis)

Katės, gyvenančios endeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse ar kurios buvo tokiose srityse, gali būti užsikrėtusios suaugusiomis širdies kirmėlėmis. Todėl prieš gydant Advocate, reikia atsižvelgti į

patarimus, pateiktus 4.5 p.

Profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos, vaistą reikia skirti reguliariai kas mėnesį tuo metų laiku, kai yra uodų (tarpinių šeimininkų, kurie nešioja ir perduoda širdies kirmėlių lervas). Vaistas gali būti skiriamas ištisus metus ar likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki numanomo pirmojo uodų pasirodymo. Gydyti būtina reguliariai kas mėnesį, kol praeis 1 mėnuo nuo paskutinio kontakto su uodais. Nustatant gydymo tvarką, rekomenduojama pasirinkti tą pačią kiekvieno mėnesio dieną ar datą. Profilaktinėje širdies kirmėlių programoje keičiant kitą nuo širdies kirmėlių saugantį vaistą, pirmas gydymas Advocate vaistu turi būti skiriamas praėjus 1 mėn. nuo ankstesnio vaisto paskutinės dozės skyrimo. Ne endeminėse srityse neturėtų būti kačių užsikrėtimo širdies kirmėlėmis pavojaus, todėl galima gydyti nesilaikant specialių nurodymų.

Gydymas nuo apvaliųjų kirmėlių (Toxocara cati ir Ancylostoma tubaeforme)

Endeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse gydymas kas mėnesį gali pastebimai sumažinti pavojų pakartotinai užsikrėsti atitinkamomis apvaliosiomis kirmėlėmis. Neendeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse vaistą galima naudoti kaip dalinę sezoninės prevencinės programos nuo blusų ir virškinimo trakto nematodų priemonę.

Dozavimo planas šeškams

Viena tūbelė Advocate mažoms katėms (0,4 ml) skiriama vienam gyvūnui.

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Vaistą būtina naudoti, remiantis vietine epidemiologine situacija.

Gydymas ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis)

Vieną kartą gydytas šeškas neužsikrečia blusomis 3 sav. Esant didelei blusų invazijai, gydymą reiktų pakartoti po 2 sav.

Profilaktiškai nuo širdies kirmėlių (Dirofilaria immitis)

Šeškai, gyvenantys endeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse ar kurie buvo tokiose srityse, gali būti užsikrėtę suaugusiomis širdies kirmėlėmis. Todėl prieš gydant Advocate, reikia atsižvelgti į patarimus,

pateiktus 4.5 p.

Profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos, vaistą reikia skirti reguliariai kas mėnesį tuo metų laiku, kai yra uodų (tarpinių šeimininkų, kurie nešioja ir perduoda širdies kirmėlių lervas). Vaistas gali būti skiriamas ištisus metus ar likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki numanomo pirmojo uodų pasirodymo. Gydyti būtina reguliariai kas mėnesį, kol praeis 1 mėn. nuo paskutinio kontakto su uodais.

Ne endeminėse srityse neturėtų būti šeškų užsikrėtimo širdies kirmėlėmis pavojaus, todėl galima gydyti nesilaikant specialių nurodymų.

Naudojimo metodas

Tik išoriniam naudojimui.

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį gaubtelį. Jį kitu galu užsukti ant tūbelės, pažeidžiant sandarinimą, kaip parodyta paveiksle.

Gyvūno kailį ant kaklo prie pat kaukolės pagrindo reikia praskirti, kad matytųsi oda. Tūbelės antgalį reikia uždėti ant odos ir tvirtai keletą kartų paspaudus tūbelę ištuštinti ją tiesiai ant odos. Užlašinus prie kaukolės pagrindo, gyvūnas rečiau nulaižo vaistą. Lašinti galima tik ant nepažeistos odos.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Iki 10 kartų didesnės nei rekomenduojama dozės kačių buvo toleruojamos be akivaizdaus nepalankaus poveikio ar nepageidaujamų klinikinių požymių.

Vaistą skyrus kačiukams iki penkių kartų didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis, kas dvi savaites šešis kartus, nebuvo pastebėta sunkaus šalutinio poveikio. Buvo pastebėtas trumpalaikis vyzdžio išsiplėtimas, seilėjimasis ir vėmimas bei kvėpavimo pagreitėjimas.

Atsitiktinai nurijus ar perdozavus, labai retai gali pasireikšti neurologiniai požymiai (dauguma jų trumpalaikiai): ataksija, bendras drebulys, akių pakitimai (išsiplėtę vyzdžiai, silpnas vyzdžio refleksas, nistagmas), nenormalus kvėpavimas, seilėjimasis ir vėmimas.

Vaistą skyrus šeškams iki 5 kartų didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis, kas 2 sav. 4 kartus, jos buvo toleruojamos be akivaizdaus nepalankaus poveikio ar nepageidaujamų klinikinių požymių.

Atsitiktinai nurijus, reikia skirti simptominį gydymą. Specifinis priešnuodis nežinomas. Tikslinga naudoti aktyviąją anglį.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai, makrocikliniai laktonai. ATCvet kodas: QP54AB52.

5.1.Farmakodinaminės savybės

Imidaklopridas, 1-(6-chloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenaminas, yra ektoparaziticidinė medžiaga, priklausanti chloronikotinilinių junginių grupei. Chemiškai tiksliau apibūdinamas kaip chloronikotinilo nitroguanidinas. Imidaklopridas veikia suaugusias blusas ir blusų lervas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūsta po sąlyčio su Advocate gydytu gyvūnu. Imidaklopridas pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams acetilcholino receptoriams. Dėl cholinerginio perdavimo slopinimo sukeliamas vabzdžių paralyžius ir žūtis. Imidaklopridas iš esmės neveikia žinduolių CNS, nes menkai sąveikauja su žinduolių nikotinerginiais receptoriais ir prastai prasiskverbia per žinduolių kraujo-smegenų barjerą.

Žinduoliams imidakloprido farmakologinis poveikis yra minimalus.

Moksidektinas, 23-(O-metiloksimo)-F28249 alfa, yra milbemicino grupės antros kartos makrociklinis laktonas. Tai paraziticidinė medžiaga, kuri veikia daugelį vidinių ir išorinių parazitų. Moksidektinas

veikia Dirofilaria immitis lervas (L3, L4). Taip pat efektyviai veikia skrandžio ir žarnyno nematodus.

Moksidektinas sąveikauja su neuronų chloridų kanalais, susijusiais su gama-amino sviesto rūgštimi ir glutamatu. Dėl to posinapsinėje jungtyje atsidaro chloridų kanalai, priteka chloro jonų ir sukelia negrįžtamą depoliarizaciją. Tai sukelia parazitų paralyžių, vėliau žūtį ir (ar) pašalinimą.

5.2.Farmakokinetinės savybės

Užlašintas imidaklopridas greitai, per dieną, pasiskirsto po visą gyvūno odą. Jis gali būti aptinkamas kūno paviršiuje visą gydymo laikotarpį. Gydžius katę, moksidektinas absorbuojasi per odą, o

didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro maždaug per 1–2 dienas. Absorbuotas moksidektinas pasiskirsto sistemiškai ir lėtai eliminuojamas iš kraujo plazmos. Tai įrodyta vieną mėnesį tikrinus ir nustačius moksidektiną (aptinkamomis koncentracijomis) kraujo plazmoje.

Savybės aplinkoje

Žr. 6.6 p.

6.FARMACINIAI DUOMENYS

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, propileno karbonatas.

6.2.Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3.Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4.Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5.Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Talpyklės medžiaga

Balta polipropileninė vienos dozės tūbelė su užsukamu dangteliu.

Pakuotės dydžiai

0,4 ml ir 0,8 ml tūbelės.

 

Lizduotė, kurioje yra 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ar 42 vienos dozės tūbelės.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.

Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Advocate negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens

organizmams.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Vokietija

8.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/001-004, EU/2/03/039/013-014, EU/2/03/039/019-022, EU/2/03/039/031-038

9.RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2003-04-02.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2013-01-14.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu/).

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 40 mg + 10 mg, užlašinamasis tirpalas mažiems šunims

Advocate 100 mg + 25 mg, užlašinamasis tirpalas vidutiniams šunims

Advocate 250 mg + 62,5 mg, užlašinamasis tirpalas dideliems šunims

Advocate 400 mg + 100 mg, užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos:

Advocate šunims yra 100 mg/ml imidakloprido ir 25 mg/ml moksidektino.

Vienoje dozėje (tūbelėje) yra:

 

Vienkartinė dozė

Imidakloprido

Moksidektino

Advocate mažiems šunims (≤ 4 kg)

0,4 ml

40 mg

10 mg

Advocate vidutiniams šunims (> 4–10 kg)

1,0 ml

100 mg

25 mg

Advocate dideliems šunims (> 10–25 kg)

2,5 ml

250 mg

62,5 mg

Advocate labai dideliems šunims (> 25–40 kg)

4,0 ml

400 mg

100 mg

Pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholis,

1 mg/ml butilhidroksitoluenas (E 321; antioksidantas).

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus nuo geltonos iki rusvos spalvos tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1.Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Šunims esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

užsikrėtus plaukagraužiais (Trichodectes canis),

užsikrėtus ausų erkėmis (Otodectes cynotis), odos niežais (sukeltais Sarcoptes scabiei var. canis), demodekoze (sukelta Demodex canis),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 ir L4 lervų),

gydyti nuo cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria immitis),

gydyti nuo odos dirofiliariozės (suaugusių Dirofilaria repens),

profilaktiškai nuo odos dirofiliariozės (Dirofilaria repens L3 lervų),

sumažinti cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria repens) skaičių,

profilaktiškai nuo angiostrongiliozės (Angiostrongylus vasorum L4 lervų ir nesubrendusių suaugėlių),

gydyti nuo Angiostrongylus vasorum bei Crenosoma vulpis,

profilaktiškai nuo spirocerkozės (Spirocerca lupi),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių ir suaugusių Toxocara canis, Ancylostoma caninum ir Unicaria stenocephala, suaugusių Toxascaris leonina ir

Trichuris vulpis).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

4.3.Kontraindikacijos

Negalima naudoti šuniukams iki 7 sav. amžiaus.

Nenaudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti šunims, kuriems diagnozuota 4 klasės širdies kirmėlių liga, nes vaisto saugumas nebuvo įvertintas šioje šunų grupėje.

Katėms reikia naudoti „Advocate katėms“ (0,4 ml arba 0,8 ml), kuriame yra 100 mg/ml imidakloprido ir 10 mg/ml moksidektino.

Šeškams negalima naudoti „Advocate šunims“. Naudoti reikia tik „Advocate mažoms katėms ir

šeškams“ (0,4 ml).

Negalima naudoti kanarėlėms.

4.4.Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Žr. 4.5 p.

Trumpalaikis gyvūno sąlytis su vandeniu vieną ar du kartus tarp mėnesinių gydimų neturėtų žymiai sumažinti vaisto efektyvumo. Tačiau dažnas gydyto gyvūno plovimas šampūnu ar nardinimas į vandenį gali sumažinti vaisto efektyvumą.

Parazitų atsparumas gali išsivystyti bet kuriai tam tikrai antihelmintikų klasei, dažnai, kartotinai naudojus tos antihelmintikų klasės medžiagas. Dėl to, siekiant apriboti galimybę atsparumui paplisti, vaistą reikia naudoti remiantis kiekvieno individualaus atvejo įvertinimu ir vietine epidemiologine informacija apie esamą paskirties rūšių jautrumą.

Vaistą reikia naudoti remiantis tuo pačiu metu patvirtinta mišrios infekcijos diagnoze (ar infekcijos rizika, kai taikoma profilaktika) (taip pat žr. 4.2 ir 4.9 p.).

Veiksmingumas nuo suaugusių Dirofilaria repens lauko sąlygomis tirtas nebuvo.

4.5.Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Gyvūnus, sveriančius mažiau kaip 1 kg, gydyti galima tik įvertinus naudą ir riziką.

Nėra pakankamai duomenų apie vaisto naudojimą ligotiems ir silpniems gyvūnams, todėl šiems gyvūnams jį galima naudoti tik įvertinus naudą ir riziką.

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo ir (ar) kito gyvūno akis ar burną. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vienam kito. Kai vaistas lašinamas ant 3–4 atskirų vietų (žr. 4.9 p.), ypatingai reikia prižiūrėti, kad gyvūnas nelaižytų lašinimo vietų.

Šiame vaiste yra moksidektino (makrociklinio laktono), todėl ypač apdairiai reikia naudoti (kaip aprašyta 4.9 p.) koli ar senųjų anglų aviganių ir giminingų veislių šunims ar jų mišrūnams; svarbu, kad vaisto nepatektų į gydomo ar kito arti esančio gyvūno burną.

Advocate negali patekti į vandens telkinius, nes yra kenksmingas vandens organizmams, kadangi moksidektinas yra labai toksiškas vandens organizmams. Šunims negalima leisti plaukioti vandens telkiniuose 4 dienas po gydymo.

Vaisto saugumas nustatytas laboratoriniais tyrimais su šunimis, kuriems buvo nustatyta 1 ar 2 klasės

širdies kirmėlių liga ir klinikiniu tyrimu su keletu šunų, sergančių 3 klasės širdies kirmėlių liga. Todėl vaisto naudojimas šunims su aiškiais ir sunkiais ligos simptomais turi būti paremtas gydančio veterinarijos gydytojo naudos ir rizikos įvertinimu.

Nors eksperimentiniais perdozavimo tyrimais nustatyta, kad vaistą galima saugiai naudoti šunims, užsikrėtusiems suaugusiomis širdies kirmėlėmis, tačiau jis neveikia suaugusių Dirofilaria immitis. Todėl rekomenduojama prieš pradedant gyvūnus gydyti vaistu, visus 6 mėn. amžiaus ar vyresnius šunis, gyvenančius endeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse, patikrinti, ar nėra užsikrėtę suaugusiomis širdies kirmėlėmis. Veterinarijos gydytojo nuožiūra užsikrėtusius šunis reiktų gydyti suaugusius paraitus naikinančiu vaistu, norint pašalinti suaugusias širdies kirmėles.

Imidaklopridas yra nuodingas paukščiams, ypač kanarėlėms.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina vengti, kad nepatektų ant odos, į akis ar burną. Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Naudojus vaistą, negalima glostyti ar liesti gyvūno kol neišdžiūvo vaisto užlašinimo vieta.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems padidėjęs jautrumas benzilo alkoholiui, imidaklopridui ar moksidektinui, vaistą turi naudoti apdairiai. Labai retais atvejais vaistas gali dirginti odą ar atsirasti greit praeinančios odos reakcijos (pvz., tirpulys, sudirginimas, deginimo / peršėjimo pojūtis).

Labai retais atvejais jautriems gyvūnams vaistas gali dirginti kvėpavimą. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių simptomai išlieka arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Advocate tirpiklis gali dažyti ir sugadinti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastikines medžiagas ir apdirbtus paviršius. Todėl reikia leisti užlašintai vietai išdžiūti prieš sąlytį su tokiomis

medžiagomis.

4.6.Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vaisto naudojimas šunims gali sukelti trumpalaikį niežulį. Retais atvejais gali riebaluotis kailis, parausti oda, gyvūnas imti vemti. Šie požymiai išnyksta be papildomo gydymo. Vaistas retai gali sukelti vietines padidėjusio jautrumo reakcijas. Jei gydytas gyvūnas nulaižo lašinimo vietą, labai retai gali būti pastebėti neurologiniai požymiai (dauguma jų trumpalaikiai) (žr. 4.10 p.).

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Tinkamai naudojant vaistą, lašinimo vieta rečiau nulaižoma.

Naudojant vaistą, retais atvejais aplikacijos vietoje gali kilti jutimai, dėl kurių pasireiškia trumpalaikiai elgesio pokyčiai, tokie kaip mieguistumas, susijaudinimas ir apetito sutrikimas.

Klinikiniu tyrimu nustatyta, kad šunims, turintiems širdies kirmėlių ir kuriems yra mikrofiliaremija, gali atsirasti sunkūs kvėpavimo sutrikimai (kosulys, padažnėjęs kvėpavimas, dusulys), reikalaujantys

greito veterinarinio gydymo. Tyrimų metu šios reakcijos buvo dažnos (pasireiškė 2 iš 106 gydytų šunų). Virškinamojo trakto sutrikimai (vėmimas, diarėja, apetito nebuvimas) ir letargija yra taip pat dažnos nepalankios reakcijos, pasireiškiančios tokiems šunims po gydymo.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7.Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu nebuvo nustatytas. Laboratoriniais imidakloprido arba moksidektino tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nebuvo nustatyta

jokio teratogeninio, fetotoksinio ar toksinio patelei poveikio. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

4.8.Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Gydymo Advocate metu, negalima skirti jokių kitų antiparazitinių makrociklinių laktonų.

Sąveika tarp Advocate ir įprastai naudojamų veterinarinių vaistų, medicininių ar chirurginių procedūrų nenustatyta.

Advocate saugumas, skiriant tą pačią dieną kaip ir suaugusias širdies kirmėles naikinantį vaistą, nenustatytas.

4.9.Dozės ir naudojimo būdas

Dozavimo planas

Rekomenduojama minimali dozė yra 10 mg/kg kūno svorio imidakloprido ir 2,5 mg/kg kūno svorio moksidektino, atitinkanti 0,1 ml/kg kūno svorio Advocate šunims.

Vaistą būtina naudoti remiantis individualia veterinarijos gydytojo diagnoze ir vietine epidemiologine situacija.

Šuns svoris,

Naudotinos tūbelės dydis

Tūris, ml

Imidakloprido,

Moksidektino,

kg

 

 

mg/kg kūno svorio

mg/kg kūno svorio

≤ 4 kg

Advocate mažiems šunims

0,4

ne mažiau kaip 10

ne mažiau kaip 2,5

> 4–10 kg

Advocate vidutiniams šunims

1,0

10–25

2,5–6,25

> 10–25 kg

Advocate dideliems šunims

2,5

10–25

2,5–6,25

> 25–40 kg

Advocate labai dideliems šunims

4,0

10–16

2,5–4

> 40 kg

Atitinkamų tūbelių derinys

 

Gydymas ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis)

Vieną kartą gydytas šuo blusomis neužsikrečia 4 sav. Pradėjus taikyti gydymą, aplinkoje esančios lėliukės gali išgyventi 6 sav. ar ilgiau, priklausomai nuo klimato sąlygų. Todėl gali tekti derinti gydymą Advocate vaistu ir aplinkos apdorojimą, norint nutraukti blusų vystymosi ciklą aplinkoje. Taip greičiau sumažėja blusų populiacija namuose. Kaip papildomą priemonę, gydant šunis nuo blusinio alerginio dermatito, vaistą reikia naudoti kas mėnesį.

Gydymas užsikrėtus plaukagraužiais (Trichodectes canis)

Reikia lašinti vieną vaisto dozę. Praėjus 30 d. po gydymo rekomenduojama, kad gyvūną apžiūrėtų veterinarijos gydytojas, nes kai kuriuos gyvūnus gali tekti gydyti pakartotinai.

Gydymas užsikrėtus ausų erkėmis (Otodectes cynotis)

Vieną kartą reikia lašinti vieną vaisto dozę. Kiekvieną kartą gydant rekomenduojama švelniai pašalinti išoriniame ausies kanale susikaupusius nešvarumus. Praėjus 30 d. po gydymo rekomenduojama, kad gyvūną apžiūrėtų veterinarijos gydytojas, nes kai kuriuos gyvūnus gali tekti gydyti pakartotinai. Negalima lašinti tiesiai į ausies kanalą.

Gydymas nuo odos niežų (sukeltų Sarcoptes scabiei var. canis)

Reikia lašinti du kartus kas 4 sav. po vieną vaisto dozę.

Gydymas nuo demodekozės (sukeltos Demodex canis)

Lašinant po vieną dozę kas 4 savaites 2–4 mėn., vaistas veikia Demodex canis ir žymiai gerėja klinikinė gyvūno būklė, ypatingai esant nestipriai ar vidutinio stiprumo demodekozei. Ypatingai sunkiais atvejais gali tekti taikyti ilgesnį ir dažnesnį gydymą. Norint pasiekti geriausią įmanomą atsaką šiais sunkiais atvejais, veterinarijos gydytojo nuožiūra, Advocate gali būti skiriamas kartą į savaitę ir ilgesnį laiką. Visais atvejais svarbiausia gydymą tęsti tol, kol mažiausiai 2 kartus iš eilės kas mėnesį imamų odos skutenų mėginiai bus neigiami. Šunų gydymą reikėtų nutraukti, jeigu po 2 mėn. gydymo pagerėjimas nepastebimas arba erkių skaičius nepakinta. Reikia taikyti alternatyvius gydymo būdus.

Būtina pasitarti su savo veterinarijos gydytoju.

Kadangi demodekozę paprastai sukelia daug veiksnių, rekomenduojama gyvūnus, sergančius tuo metu kitomis ligomis, gydyti atitinkamai.

Profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (D. immitis) ir odos dirofiliariozės (odos kimėlių) (D. repens)

Šunys, gyvenantys endeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse ar kurie buvo tokiose srityse, gali būti užsikrėtę suaugusiomis širdies kirmėlėmis. Todėl prieš gydant Advocate, reikia atsižvelgti į patarimus,

pateiktus 4.5 p.

Širdies kirmėlių ligos ir odos dirofiliariozės profilaktikai vaistą reikia skirti reguliariai kas mėnesį tuo metų laiku, kai yra uodų (tarpinių šeimininkų, kurie nešioja ir perduoda D. immitis ir D. trepens lervas). Vaistas gali būti skiriamas ištisus metus ar likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki numanomo pirmojo uodų pasirodymo. Gydyti būtina reguliariai kas mėnesį, kol praeis 1 mėn. nuo paskutinio kontakto su uodais. Nustatant gydymo tvarką, rekomenduojama pasirinkti tą pačią kiekvieno mėnesio dieną ar datą. Profilaktinėje širdies kirmėlių programoje keičiant kitą nuo širdies kirmėlių saugantį vaistą, pirmas gydymas Advocate vaistu turi būti skiriamas praėjus 1 mėn. nuo ankstesnio vaisto paskutinės dozės skyrimo.

Ne endeminėse srityse neturėtų būti šunų užsikrėtimo širdies kirmėlėmis pavojaus, todėl galima gydyti nesilaikant specialių nurodymų.

Gydymas nuo mikrofiliarijų (D. immitis)

Advocate reikia skirti vieną kartą per mėnesį 2 mėnesius iš eilės.

Gydymas nuo odos dirofiliariozės (odos kimėlių) (suaugusių Dirofilaria repens)

Advocate reikia lašinti vieną kartą per mėnesį šešis mėnesius iš eilės.

Mikrofiliarijų (odos kirmėlių) (D. repens) skaičiaus sumažinimas

Vaistą reikia skirti vieną kartą per mėnesį 4 mėnesius iš eilės.

Gydymas ir profilaktiškai nuo Angiostrongylus vasorum

Reikia lašinti vieną vaisto dozę. Praėjus 30 d. po gydymo rekomenduojama, kad gyvūną apžiūrėtų veterinarijos gydytojas, nes kai kuriuos gyvūnus gali tekti gydyti pakartotinai.

Endeminėse srityse lašinimas kas mėnesį apsaugos nuo angiostrongiliozės ir Angiostrongylus vasorum infekcijos.

Gydymas nuo Crenosoma vulpis

Reikia lašinti vieną vaisto dozę.

Profilaktiškai nuo spirocerkozės (Spirocerca lupi)

Vaistą reikia skirti 1 kartą per mėnesį.

Gydymas nuo apvaliųjų kirmėlių (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina ir Trichuris vulpis)

Endeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse, gydymas kas mėnesį gali pastebimai sumažinti pavojų pakartotinai užsikrėsti atitinkamomis apvaliosiomis kirmėlėmis. Neendeminėse širdies kirmėlių atžvilgiu srityse vaistą galima naudoti kaip dalinę sezoninės prevencinės programos nuo blusų ir virškinimo trakto nematodų priemonę.

Tyrimais nustatyta, kad gydomi kas mėnesį šunys apsaugomi nuo Uncinaria stenocephala invazijos.

Naudojimo metodas

Tik išoriniam naudojimui.

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį gaubtelį. Jį kitu galu užsukti ant tūbelės, pažeidžiant sandarinimą, kaip parodyta paveiksle.

Šunims iki 25 kg

Stovinčiam šuniui reikia praskirti kailį tarp menčių, kad matytųsi oda. Jei tik įmanoma, lašinti reikia ant sveikos odos. Tūbelės antgalį reikia uždėti ant odos ir tvirtai keletą kartų paspaudus tūbelę, ištuštinti ją tiesiai ant odos.

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg

Lengviau lašinti ant stovinčio šuns. Visą tūbelės turinį reikia užlašinti tolygiai ant 3 ar 4 vietų išilgai nugaros, nuo tarpumentės iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje vietoje reikia praskirti kailį, kad matytųsi oda. Jei tik įmanoma, lašinti reikia ant sveikos odos. Tūbelės antgalį padėjus ant odos, lengvu spustelėjimu reikia išspausti nedidelį kiekį tirpalo tiesiai ant odos. Vienoje vietoje negalima lašinti per didelio kiekio tirpalo, nes jis gali nutekėti nuo šuns šonų.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Iki 10 kartų didesnės rekomenduojamos dozės suaugusių šunų buvo toleruojamos be jokio akivaizdaus nepalankaus poveikio ar klinikinių požymių. Penkis kartus didesnės už rekomenduojamą minimalią dozės, skirtos kas savaitę 17 sav. iš eilės vyresniems nei 6 mėn. šunims, buvo toleruojamos be jokio akivaizdaus nepalankaus poveikio ar nepageidaujamų klinikinių požymių.

Vaistą skyrus šuniukams iki 5 kartų didesnėmis nei rekomenduojamos dozėmis, kas 2 sav. 6 kartus, nebuvo pastebėta sunkaus šalutinio poveikio. Buvo pastebėtas trumpalaikis vyzdžio išsiplėtimas, seilėjimasis ir vėmimas bei kvėpavimo pagreitėjimas.

Atsitiktinai nurijus ar perdozavus, labai retai gali pasireikšti neurologiniai požymiai (dauguma jų trumpalaikiai): ataksija, bendras drebulys, akių pakitimai (išsiplėtę vyzdžiai, silpnas vyzdžio refleksas, nistagmas), nenormalus kvėpavimas, seilėjimasis ir vėmimas. Ivermektinui jautrūs koli veislės šunys toleravo iki 5 kartų didesnę nei rekomenduojama ir skiriamą kas mėnesį dozę be jokio neigiamo poveikio. o saugumas, ivermektinui jautriems koli veislės šunims skiriant kas savaitę, nebuvo tirtas.

Per os skyrus 40 % vienkartinės dozės, buvo stebimi rimti neurologiniai simptomai. Per os skyrus 10 % rekomenduojamos dozės, nepalankus poveikis nepastebėtas.

Šunys, užsikrėtę suaugusiomis širdies kirmėlėmis, toleravo iki 5 kartų didesnę nei rekomenduojama dozę kas 2 sav. 3 kartus be jokio nepalankaus poveikio.

Atsitiktinai nurijus, reikia skirti simptominį gydymą. Specifinis priešnuodis nežinomas. Tikslinga naudoti aktyviąją anglį.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antiparazitiniai vaistai, insekticidai ir repelentai, makrocikliniai laktonai. ATCvet kodas: QP54AB52.

5.1.Farmakodinaminės savybės

Imidaklopridas, 1-(6-chloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenaminas, yra ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloronikotinilinių junginių grupei. Chemiškai tiksliau apibūdinamas, kaip chloronikotinilo nitroguanidinas. Imidaklopridas veikia suaugusias blusas ir blusų lervas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūsta po sąlyčio su Advocate gydytu gyvūnu. Imidaklopridas pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams

acetilcholino receptoriams. Dėl cholinerginio perdavimo slopinimo sukeliamas vabzdžių paralyžius ir žūtis. Imidaklopridas iš esmės neveikia žinduolių CNS, nes menkai sąveikauja su žinduolių nikotinerginiais receptoriais ir prastai prasiskverbia per žinduolių kraujo-smegenų barjerą.

Žinduoliams imidakloprido farmakologinis poveikis yra minimalus.

Moksidektinas, 23-(O-metiloksimo)-F28249 alfa, yra milbemicino grupės antros kartos makrociklinis laktonas. Tai parazitocidinė medžiaga, kuri veikia daugelį vidinių ir išorinių parazitų. Moksidektinas

veikia Dirofilaria immitis lervas (L3, L4) ir Dirofilaria repens (L3). Taip pat efektyviai veikia skrandžio ir žarnyno nematodus. Moksidektinas sąveikauja su neuronų chloridų kanalais, susijusiais su gama-amino sviesto rūgštimi ir glutamatu. Dėl to posinapsinėje jungtyje atsidaro chloridų kanalai, priteka chloro jonų ir sukelia negrįžtamą depoliarizaciją. Tai sukelia paveiktų parazitų paralyžių, vėliau žūtį ir (ar) pašalinimą.

5.2.Farmakokinetinės savybės

Užlašintas imidaklopridas greitai, per dieną, pasiskirsto po visą gyvūno odą. Jis gali būti aptinkamas kūno paviršiuje visą gydymo laikotarpį. Gydžius šunį moksidektinas absorbuojasi per odą, o

didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro maždaug per 4–9 dienas. Absorbuotas moksidektinas pasiskirsto sistemiškai ir lėtai eliminuojamas iš kraujo plazmos. Tai įrodyta vieną mėnesį tikrinus ir nustačius moksidektiną (aptinkamomis koncentracijomis) kraujo plazmoje.

Savybės aplinkoje

Žr. 4.5 ir 6.6 p.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1.Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, propileno karbonatas.

6.2.Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3.Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4.Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5.Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Talpyklės medžiaga

Balta polipropileninė vienos dozės tūbelė su užsukamu dangteliu.

Pakuotės dydžiai

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml ir 4,0 ml tūbelės.

 

Vienos dozės tūbelės lizduotėse po 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 ar 42 vnt..

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6.Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

Advocate negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/005-012, EU/2/03/039/015-018, EU/2/03/039/023-030, EU/2/03/039/039-054

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2003-04-02.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2013-01-14.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu/).

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

Pastabos