Advocate (imidacloprid / moxidectin) – ženklinimas - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Advocate
ATC: QP54AB52
Sudėtis: imidacloprid / moxidectin
Gamintojas: Bayer Animal Health GmbH

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 tūbelės kartoninėje dėžutėje

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 40 mg + 4 mg, užlašinamasis tirpalas mažoms katėms ir šeškams

Imidaklopridas, moksidektinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

 

Vienos dozės 0,4 ml tūbelėje yra:

 

 

veikliųjų medžiagų: imidakloprido

 

40 mg,

 

moksidektino

4 mg;

 

benzilo alkoholio, 1 mg/ml butilhidroksitolueno (E 321; antioksidanto).

3.VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 tūbelė.

2 tūbelės.

3 tūbelės.

4 tūbelės.

6 tūbelės.

9 tūbelės.

12 tūbelių.

21 tūbelė.

42tūbelės.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Mažos katės, sveriančios iki 4 kg, ir šeškai.

6.INDIKACIJOS

Katėms, esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

gydyti nuo ausų erkių (Otodectes cynotis) invazijos,

gydyti nuo Notoedres erkių (Notoedres cati),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 ir L4 lervų),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių suaugusių ir suaugusių

Toxocara cati ir Ancylostoma tubaeforme).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

Šeškams, esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

• gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 ir L4 lervų).

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/001

3 tūbelės

.

EU/2/03/039/002

6 tūbelės

.

EU/2/03/039/013

4 tūbelės.

 

 

 

 

 

EU/2/03/039/019

21 tūbelė.

EU/2/03/039/020

42 tūbelės

.

EU/2/03/039/031

1 tūbelė.

 

 

EU/2/03/039/032

2 tūbelės.

 

 

 

EU/2/03/039/033

9 tūbelės.

 

EU/2/03/039/034

12 tūbelių.

 

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Katėms

Blusa

Blusos lerva

Dygiastraublė

kirmėlė

Apvalioji kirmėlė

Šeškams

Blusa

Širdies kirmėlė Ausų erkė

Notoedres erkės

Širdies kirmėlė

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 tūbelės kartoninėje dėžutėje

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 80 mg + 8 mg, užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

Imidaklopridas, moksidektinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

 

Vienos dozės 0,8 ml tūbelėje yra:

 

 

veikliųjų medžiagų: imidakloprido

 

80 mg,

 

moksidektino

8 mg;

 

benzilo alkoholio, 1 mg/ml butilhidroksitolueno (E 321; antioksidanto).

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 tūbelė.

2 tūbelės.

3 tūbelės.

4 tūbelės.

6 tūbelės.

9 tūbelės.

12 tūbelių.

21 tūbelė.

42tūbelės.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Didelės katės, sveriančios 4–8 kg.

6. INDIKACIJOS

Katėms, esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

gydyti nuo ausų erkių (Otodectes cynotis) invazijos,

gydyti nuo Notoedres erkių (Notoedres cati),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 ir L4 lervų),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių suaugusių ir suaugusių

Toxocara cati ir Ancylostoma tubaeforme).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/003

3 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/004

6 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/006

4 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/021

21 tūbelė.

 

EU/2/03/039/022

42 tūbelės

.

 

 

 

 

 

EU/2/03/039/035

1 tūbelė.

EU/2/03/039/036

2 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/037

9 tūbelės.

 

EU/2/03/039/038

 

12 tūbelių.

 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Blusa

Širdies kirmėlė

 

Blusos lerva

Ausų erkė

Dygiastraublė

Notoedres erkės

kirmėlė

 

Apvalioji kirmėlė

 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 tūbelės kartoninėje dėžutėje

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 40 mg + 10 mg, užlašinamasis tirpalas mažiems šunims

Imidaklopridas, moksidektinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

Vienos dozės 0,4 ml tūbelėje yra:

 

veikliųjų medžiagų: imidakloprido

 

40 mg,

 

moksidektino

10 mg;

benzilo alkoholio, 1 mg/ml butilhidroksitolueno (E 321; antioksidanto).

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 tūbelė.

2 tūbelės.

3 tūbelės.

4 tūbelės.

6 tūbelės.

9 tūbelės.

12 tūbelių.

21 tūbelė.

42tūbelės.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Maži šunys, sveriantys iki 4 kg.

6. INDIKACIJOS

Šunims esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

užsikrėtus plaukagraužiais (Trichodectes canis),

užsikrėtus ausų erkėmis (Otodectes cynotis), odos niežais (sukeltais Sarcoptes scabiei var. canis), demodekoze (sukelta Demodex canis),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 irL4 lervų)

gydyti nuo cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria immitis),

gydyti nuo odos dirofiliariozės (suaugusių Dirofilaria repens),

profilaktiškai nuo odos dirofiliariozės (Dirofilaria repens L3 lervų),

sumažinti cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria repens) skaičių,

profilaktiškai nuo angiostrongiliozės (L4 lervų Angiostrongylus vasorum nesubrendusių suaugėlių),

gydyti nuo Angiostrongylus vasorum bei Crenosoma vulpis,

profilaktiškai nuo spirocerkozės (Spirocerca lupi),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių ir suaugusių Toxocara canis, Ancylostoma caninum ir Unicaria stenocephala, suaugusių Toxascaris leonina ir

Trichuris vulpis).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/005

3 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/006

6 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/015

4 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/023

21 tūbelė.

 

EU/2/03/039/024

42 tūbelės

.

EU/2/03/039/039

1 tūbelė.

 

EU/2/03/039/040

2 tūbelės.

 

 

 

EU/2/03/039/041

9 tūbelės.

 

EU/2/03/039/042

12 tūbelių.

 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Blusa

Ausų erkė

Blusos lerva

Niežų erkė

Inkapsuliuota

Demodex erkė

forma

 

Dygiastraublė

Plaukagraužis

kirmėlė

 

Apvalioji kirmėlė

Odos kirmėlė

Angiostrongilas

Mikrofiliarija

Crenosoma

Spirocerka

Širdies kirmėlė

 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 tūbelės kartoninėje dėžutėje

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 100 mg + 25 mg, užlašinamasis tirpalas vidutiniams šunims

Imidaklporidas, moksidektinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

 

Vienos dozės 1,0 ml tūbelėje yra:

 

 

veikliųjų medžiagų: imidakloprido

 

100 mg,

 

moksidektino

25 mg;

 

benzilo alkoholio, 1 mg/ml butilhidroksitolueno (E 321; antioksidanto).

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 tūbelė.

2 tūbelės.

3 tūbelės.

4 tūbelės.

6 tūbelės.

9 tūbelės.

12 tūbelių.

21 tūbelė.

42tūbelės.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Vidutiniai šunys, sveriantys 4–10 kg.

6. INDIKACIJOS

Šunims esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

užsikrėtus plaukagraužiais (Trichodectes canis),

užsikrėtus ausų erkėmis (Otodectes cynotis), odos niežais (sukeltais Sarcoptes scabiei var. canis), demodekoze (sukelta Demodex canis),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 irL4 lervų),

gydyti nuo cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria immitis),

gydyti nuo odos dirofiliariozės (suaugusių Dirofilaria repens),

profilaktiškai nuo odos dirofiliariozės (Dirofilaria repens L3 lervų),

sumažinti cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria repens) skaičių,

profilaktiškai nuo angiostrongiliozės (Angiostrongylus vasorum L4 lervų ir nesubrendusių suaugėlių),

gydyti nuo Angiostrongylus vasorum bei Crenosoma vulpis,

profilaktiškai nuo spirocerkozės (Spirocerca lupi),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių ir suaugusių Toxocara canis, Ancylostoma caninum ir Unicaria stenocephala, suaugusių Toxascaris leonina ir

Trichuris vulpis).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/007

3 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/008

6 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/016

4 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/025

21 tūbelė.

 

EU/2/03/039/026

42 tūbelės

.

EU/2/03/039/043

1 tūbelė.

 

EU/2/03/039/044

2 tūbelės.

 

 

 

EU/2/03/039/045

9 tūbelės.

 

EU/2/03/039/046

12 tūbelių.

 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Blusa

Ausų erkė

Blusos lerva

Niežų erkė

Inkapsuliuota

Demodex erkė

forma

 

Dygiastraublė

Plaukagraužis

kirmėlė

 

Apvalioji kirmėlė

Odos kirmėlė

Angiostrongilas

Mikrofiliarija

Crenosoma

Spirocerka

Širdies kirmėlė

 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 tūbelės kartoninėje dėžutėje

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 250 mg + 62,5 mg, užlašinamasis tirpalas dideliems šunims

Imidaklopridas, moksidektinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

 

Vienos dozės 2,5 ml tūbelėje yra:

 

 

veikliųjų medžiagų: imidakloprido

 

250 mg,

 

 

moksidektino

62,5 mg;

 

benzilo alkoholio, 1 mg/ml butilhidroksitolueno (E 321; antioksidanto).

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 tūbelė.

2 tūbelės.

3 tūbelės.

4 tūbelės.

6 tūbelės.

9 tūbelės.

12 tūbelių.

21 tūbelė.

42tūbelės.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Dideli šunys, sveriantys 10–25 kg.

6. INDIKACIJOS

Šunims esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

užsikrėtus plaukagraužiais (Trichodectes canis),

užsikrėtus ausų erkėmis (Otodectes cynotis), odos niežais (sukeltais Sarcoptes scabiei var. canis), demodekoze (sukelta Demodex canis),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 irL4 lervų),

gydyti nuo cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria immitis),

gydyti nuo odos dirofiliariozės (suaugusių Dirofilaria repens),

profilaktiškai nuo odos dirofiliariozės (Dirofilaria repens L3 lervų),

sumažinti cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria repens) skaičių,

profilaktiškai nuo angiostrongiliozės (Angiostrongylus vasorum L4 lervų ir nesubrendusių suaugėlių),

gydyti nuo Angiostrongylus vasorum bei Crenosoma vulpis,

profilaktiškai nuo spirocerkozės (Spirocerca lupi),

gydyti nuo skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių ir suaugusių Toxocara canis, Ancylostoma caninum ir Unicaria stenocephala, suaugusių Toxascaris leonina ir

Trichuris vulpis).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/009

3 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/010

6 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/017

4 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/027

21 tūbelė.

 

EU/2/03/039/028

42 tūbelės

.

EU/2/03/039/047

1 tūbelė.

 

EU/2/03/039/048

2 tūbelės.

 

 

 

EU/2/03/039/049

9 tūbelės.

 

EU/2/03/039/050

12 tūbelių.

 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Blusa

Ausų erkė

Blusos lerva

Niežų erkė

Inkapsuliuota

Demodex erkė

forma

 

Dygiastraublė

Plaukagraužis

kirmėlė

 

Apvalioji kirmėlė

Odos kirmėlė

Angiostrongilas

Mikrofiliarija

Crenosoma

Spirocerka

Širdies kirmėlė

 

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21, 42 tūbelės kartoninėje dėžutėje

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate 400 mg + 100 mg, užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims Imidaklopridas, moksidektinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

 

 

Vienos dozės 4,0 ml tūbelėje yra:

 

veikliųjų medžiagų: imidakloprido

 

400 mg,

 

moksidektino

100 mg;

benzilo alkoholio, 1 mg/ml butilhidroksitolueno (E 321; antioksidanto).

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 tūbelė.

2 tūbelės.

3 tūbelės.

4 tūbelės.

6 tūbelės.

9 tūbelės.

12 tūbelių.

21 tūbelė.

42tūbelės.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Labai dideli šunys, sveriantys 25–40 kg.

6. INDIKACIJOS

Šunims esant mišrioms parazitinėms invazijoms ar jų rizikai:

gydyti ir profilaktiškai nuo blusų (Ctenocephalides felis) invazijos,

užsikrėtus plaukagraužiais (Trichodectes canis),

užsikrėtus ausų erkėmis (Otodectes cynotis), odos niežais (sukeltais Sarcoptes scabiei var. canis), demodekoze (sukelta Demodex canis),

profilaktiškai nuo širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis L3 irL4 lervų),

gydyti nuo cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria immitis),

gydyti nuo odos dirofiliariozės (suaugusių Dirofilaria repens),

profilaktiškai nuo odos dirofiliariozės (Dirofilaria repens L3 lervų),

sumažinti cirkuliuojančių mikrofiliarijų (Dirofilaria repens),

profilaktiškai nuo angiostrongiliozės (Angiostrongylus vasorum L4 lervų ir nesubrendusių suaugėlių),

gydyti nuo Angiostrongylus vasorum bei Crenosoma vulpis,

profilaktiškai nuo spirocerkozės (Spirocerca lupi),

gydyti skrandžio ir žarnyno nematodų (L4 lervų, nesubrendusių ir suaugusių Toxocara canis, Ancylostoma caninum ir Unicaria stenocephala, suaugusių Toxascaris leonina ir Trichuris

vulpis).

Vaistas gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė gydant blusinį alerginį dermatitą (BAD).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/039/011

3 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/012

6 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/018

4 tūbelės.

 

 

EU/2/03/039/029

21 tūbelė.

 

EU/2/03/039/030

42 tūbelės

.

EU/2/03/039/051

1 tūbelė.

 

EU/2/03/039/052

2 tūbelės.

 

 

 

EU/2/03/039/053

9 tūbelės.

 

EU/2/03/039/054

12 tūbelių.

 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Blusa

Ausų erkė

Blusos lerva

Niežų erkė

Inkapsuliuota

Demodex erkė

forma

 

Dygiastraublė

Plaukagraužis

kirmėlė

 

Apvalioji kirmėlė

Odos kirmėlė

Angiostrongilas

Mikrofiliarija

Crenosoma

Spirocerka

Širdies kirmėlė

 

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Advocate, užlašinamasis tirpalas mažoms katėms ir šeškams Tūbelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate

2.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0.4ml

3.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Advocate, užlašinamasis tirpalas didelėms katėms Tūbelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0.8ml

3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Advocate, užlašinamasis tirpalas mažiems šunims

Tūbelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0.4ml

3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Advocate, užlašinamasis tirpalas vidutiniams šunims

Tūbelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Advocate, užlašinamasis tirpalas dideliems šunims

Tūbelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

2.5ml

3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Advocate, užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims

Tūbelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4 ml

3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot{numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate, užlašinamasis tirpalas mažoms katėms ir šeškams

(≤ 4 kg)

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml.

3.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

4.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

5.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate, užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

(> 4–8 kg)

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,8 ml.

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

5. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate, užlašinamasis tirpalas mažiems šunims

(≤ 4 kg)

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml.

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

5. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate, užlašinamasis tirpalas vidutiniams šunims

(> 4–10 kg)

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml.

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

5. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate, užlašinamasis tirpalas dideliems šunims

(> 10–25 kg)

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

2,5 ml.

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

5. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advocate, užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims

(> 25–40 kg)

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4 ml.

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

5. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos