Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Broadline
ATC: QP54AASY
Sudėtis: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Gamintojas: Merial

Broadline

fipronilas/(S)-metoprenas/eprinomektinas/prazikvantelis

Šis dokumentas yra Broadline Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip Agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip vartoti Broadline.

Praktinės informacijos apie Broadline naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Broadline ir kam jis naudojamas?

Broadline yra veterinarinis vaistas, kuriuo gydomos katės, kurioms nustatyta mišri kaspinuočių, apvaliųjų kirmėlių ir išorinių parazitų (blusų, erkių ir niežus sukeliančių erkių Notoedres cati) infestacija arba yra tokios infestacijos rizika. Šis veterinarinis vaistas skiriamas gydymui tik tuomet, kai vienu metu parazituoja visos trys išvardintos rūšys.

Naudojant Broadline nuo išorinių parazitų gyvūnai gydomi nuo blusų infestacijų ir ne mažiau kaip mėnesį apsaugomi nuo naujų infestacijų; be to, šis preparatas daugiau kaip mėnesį neleidžia blusoms išplisti aplinkoje. Šį vaistą taip pat galima naudoti kaip vieną iš vaistų gydant alergijos blusoms sukeliamą dermatitą (alerginę reakciją į blusų įkandimus). Juo gyvūnai gydomi nuo erkių infestacijų ir iki trijų savaičių apsaugomi nuo naujų infestacijų.

Broadline skiriamas nuo kaspinuočių ir virškinimo trakte parazituojančių apvaliųjų kirmėlių bei kirmėlių, kurios parazituoja šlapimo pūslėje ir dviejų rūšių kačių plaučių nematodų. Šį vaistą taip pat galima naudoti siekiant vieną mėnesį apsaugoti gyvūną nuo širdies kirmėlių ligos.

Broadline sudėtyje yra keturių veikliųjų medžiagų: fipronilo, (S)-metopreno, eprinomektino ir prazikvantelio.

Kaip naudoti Broadline?

Broadline tiekiamas aplikatoriuose užlašinamojo tirpalo forma; gaminami dviejų stiprumų preparatai, kurie skirti skirtingo svorio katėms. Vaistą galima įsigyti tik su receptu.

Visas vieno aplikatoriaus (pasirinkto pagal katės svorį) turinys praskyrus plaukus užlašinamas vienoje vietoje per sprando vidurį, tiesiai ant katės odos.

Gydant gyvūną nuo plaučių nematodų, mėnesį po pirmos dozės gali būti rekomenduota antra dozė.

Kaip veikia Broadline?

Dvi iš Broadline sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų, fipronilas ir (S)-metoprenas, veikia kaip ektoparaziticidai. Tai reiškia, kad jų veikiami žūsta ant gyvūnų odos arba jų kailyje gyvenantys parazitai, pvz., blusos ir erkės. Dvi iš Broadline sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų, eprinomektinas ir prazikvantelis, veikia kaip endoparaziticidai. Tai reiškia, kad jų veikiami žūsta gyvūnų kūno viduje gyvenantys parazitai.

Fipronilo veikiami žūsta subrendę parazitai. Jis blokuoja nervinėse ląstelėse esančius kanalus, kuriais juda įkrauti chlorido jonai, dėl to sutrinka nervinių signalų perdavimas, o tai sukelia pernelyg stiprią stimuliaciją ir parazitų žūtį.

(S)-metoprenas yra vabzdžių augimo reguliatorius, kuris sustabdo blusų gyvavimo ciklą: jo veikiami žūsta blusų kiaušinėliai, sustoja nesubrendusių blusų vystymasis ir jos žūsta.

Eprinomektinas sutrikdo apvaliųjų kirmėlių nervinėse ir raumenų ląstelėse esančius kanalus, kuriais juda įkrauti chlorido jonai, o tai sukelia šių kirmėlių paralyžių ir žūtį.

Prazikvantelis veikia kaspinuočių ląstelių membranas, taip sukeldamas šių parazitų žūtį.

Kokia Broadline nauda nustatyta tyrimuose?

Broadline veiksmingumas nuo blusų ir erkių buvo tiriamas viename lauko sąlygomis atliktame ES tyrime su blusomis, erkėmis arba abiem parazitais užsikrėtusiomis katėmis. Šis tyrimas parodė, kad Broadline veiksmingumas nuo subrendusių blusų visą 30 dienų laikotarpį po gydymo buvo 86–87 %, palyginti su fipronilo ir (S)-metropeno derinio – 76–82 %. Broadline veiksmingumas nuo erkių gydytoms katėms buvo 85–93 %, o palyginamojo preparato – 92–98 %.

Broadline veiksmingumas nuo kačių niežų buvo tiriamas laboratoriniame tyrime su 18 natūraliai užsikrėtusių kačių. Veiksmingumo rodiklis buvo odos nuograndose rastų erkių Notoedres cati skaičiaus sumažėjimas, palyginti su negydomų kačių odoje rastų erkių skaičiumi. Tyrime nustatytas per 98 % vaisto veiksmingumas nuo erkių – klinikinis išgijimas nustatytas visiems gyvūnams.

Broadline veiksmingumas nuo žarnyno kirmėlių buvo tiriamas viename lauko sąlygomis vykdytame ES tyrime su katėmis, užsikrėtusiomis kaspinuočiais arba apvaliosiomis kirmėlėmis arba abiem parazitais. Broadline gydytos katės buvo lyginamos su katėmis, kurios buvo gydomos užlašinamuoju preparatu, kurio sudėtyje buvo vaistų nuo kirmėlių, emodepsido ir prazikvantelio. Vaisto veiksmingumas buvo vertinamas pagal išmatose suskaičiuotų kirmėlių (apvaliųjų kirmėlių) kiaušinėlių arba nustatytų suaugusių kirmėlių (kaspinuočių) segmentų skaičių 14-ą dieną po gydymo. Tyrimas parodė, kad ir Broadline, ir palyginamojo preparato veiksmingumas nuo kaspinuočių ir apvaliųjų kirmėlių buvo beveik

100 %.

Broadline veiksmingumas nuo kačių plaučių kirmėlių buvo tiriamas viename lauko sąlygomis vykdytame tyrime Italijoje. 20 natūraliai plaučių kirmėlėmis užsikrėtusių kačių buvo gydomos Broadline. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo kirmėlių lervų išmatose skaičiaus sumažėjimas per

28 dienas nuo vienkartinės dozės panaudojimo. Praėjus 28 dienoms nuo gydymo nustatyta, kad Broadline daugiau nei 90 % veiksmingiau mažino plaučių kirmėlių lervų skaičių, ir visoms gydytoms katėms su kvėpavimo takų požymiais (kaip antai švokštimu, nesibaigiančiu kosuliu ir varvančia nosimi) nustatytas klinikinis išgijimas.

Broadline profilaktinis veiksmingumas nuo širdies kirmėlių ligos įrodytas trijuose laboratoriniuose tyrimuose su dirbtiniu būdu užkrėstomis katėmis. Broadline buvo 100 % veiksmingas nuo L4 lervų stadijos širdies kirmėlių.

Kokia rizika siejama su Broadline naudojimu?

Toje odos vietoje, ant kurios buvo užlašinta vaisto, gali pasireikšti lengvos trumpalaikės odos reakcijos (niežėjimas, plaukų slinkimas). Katei palaižius tą vietą, gali laikinai pagausėti seilėtekis. Nurijusi vaisto, katė gali pradėti vemti (ją gali pykinti) ir (arba) gali pasireikšti trumpalaikis poveikis nervų sistemai, kuris matomas iš tokių požymių, kaip nekoordinuota raumenų veikla, dezorientacija, domėjimosi aplinka stoka ir vyzdžių išsiplėtimas. Visi šie požymiai išnyksta savaime per 24 valandas.

Broadline draudžiama naudoti sergantiems arba sveikstantiems gyvūnams. Jį draudžiama naudoti triušiams arba esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) bent vienai iš sudedamųjų dalių.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Naudojant vaistą, negalima rūkyti, valgyti ar gerti, o panaudojus preparatą, reikia nusiplauti rankas.

Aplikatoriaus reikia stengtis neliesti. Jeigu vaisto atsitiktinai patektų į akis, jas reikia praplauti vandeniu, o vaisto patekus ant odos – odą reikėtų nuplauti muilu ir vandeniu. Akių sudirginimui nepraeinant arba pastebėjus šalutinį poveikį, reikia kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų dalių, turėtų vengti sąlyčio su preparatu. Kol neišdžiūvusi odos vieta, ant kurios buvo užlašinta vaisto, reikia stengtis neliesti gyvūno rankomis ir tuo laikotarpiu neleisti vaikams žaisti su gyvūnu. Todėl rekomenduojama neleisti gyvūnams, kuriems neseniai užlašinta vaisto, miegoti kartu su savo šeimininkais, ypač vaikais.

Kodėl Broadline buvo patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Broadline nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Broadline

Europos Komisija 2013 m. gruodžio 4 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Broadline registracijos pažymėjimą.

Išsamų Broadline EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Broadline gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. gegužės mėn.

Pastabos