Cerenia (maropitant citrate) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QA04AD90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Cerenia
ATC: QA04AD90
Sudėtis: maropitant citrate
Gamintojas: Zoetis Belgium SA

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse PRANCŪZIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NA UDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

D.KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Prailginus Cerenia tablečių šunims naudojimą nuo 5 iki 14 dienų iš eilės, 2014 m. birželio mėn. 30 d.

Cerenia nustatytas naujas periodinių veterinarinio vaisto saugumo ataskaitų (PVVSA) ciklas, kuriuo vadovaujantis ateinančius dvejus metus teikiamos 6 mėn. ataskaitos (visoms registruotoms vaisto

pakuotėms), vėliau kitus dvejus metus – metinės ataskaitos ir po to – kas 3 metai.

Pastabos