Cimalgex (cimicoxib) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AH93

Straipsnio turinys

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Vétoquinol SA,

Magny-Vernois,

70200 Lure,

Prancūzija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Rinkodaros teisės turėtojas privalo informuoti Europos Komisiją apie vaisto, kurio rinkodaros teisės suteikta šiuo sprendimu, rinkodaros planus.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

D.KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Netaikytina.

Pastabos