Contacera (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 20 ml, 50 ml, 100 ml ir 250 ml buteliuko dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Contacera 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Meloksikamo

20 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams

Vieną kartą švirkšti s.c. ar i.v.

Kiaulėms

Vieną kartą švirkšti i.m. Jei reikia, praėjus 24 val., galima švirkšti antrą kartą.

Arkliams

Vieną kartą švirkšti i.v.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros; kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros;

arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/12/144/001 20 ml

EU/2/12/144/002 50 ml

EU/2/12/144/003 100 ml

EU/2/12/144/004 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

50 ml, 100 ml ir 250 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Contacera 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Meloksikamo

20 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS Galvijams: s.c. ar i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros; kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros;

arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/12/144/002 50 ml

EU/2/12/144/003 100 ml

EU/2/12/144/004 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

20 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Contacera 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS(-IŲJŲ) MEDŽIAGOS(-Ų) KIEKIS

 

 

Meloksikamo

20 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c. ar i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros; kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros;

arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

100 ar 250 ml buteliuko dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Contacera 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Meloksikamo

15 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant reikia gerai suplakti.

Sugirdyti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima sušaldyti.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/144/005 100 ml

EU/2/14/144/006 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

100 ml ir 250 ml buteliukų etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Contacera 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Meloksikamo

15 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant reikia gerai suplakti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruotas naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima sušaldyti.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/14/144/005 100 ml

EU/2/14/144/006 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

Pastabos