Convenia (cefovecin) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QJ01DD91

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Italija

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Šio veterinarinio vaisto rinkodaros teisės turėtojas privalo informuoti Europos Komisiją apie veterinarinio vaisto, kurio rinkodaros teisė suteikta šiuo sprendimu, platinimo planus.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos