Equilis Prequenza (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Pakuotės lapelis - QI05AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Equilis Prequenza
ATC: QI05AA01
Sudėtis: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93
Gamintojas: Intervet International BV

INFORMACINIS LAPELIS

Equilis Prequenza, injekcinė suspensija arkliams

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

ADRESAS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Equilis Prequenza, injekcinė suspensija arkliams

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 1 ml dozėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

arklių gripo viruso padermių:

 

A/equine-2/South Africa/4/03

50 AV1,

A/equine-2/Newmarket/2/93

50 AV;

1 Antigeno vienetai.

 

adjuvanto, kuriame yra:

 

išgryninto saponino

375 mikrogramai,

cholesterolio

125 mikrogramai,

fosfatidilcholino

62,5 mikrogramo.

4.INDIKACIJA (-OS)

Arkliams nuo 6 mėn. amžiaus aktyviai imunizuoti nuo arklių gripo, siekiant sumažinti klinikinių požymių pasireiškimą ir viruso išskyrimą užsikrėtus.

Arklių gripas

 

Imuniteto pradžia:

2 sav. po pagrindinio vakcinavimo.

Imuniteto trukmė:

5 mėn. po pagrindinio vakcinavimo,

 

12 mėn. po pirmojo revakcinavimo.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje gali atsirasti išplitęs kietas arba minkštas ne didesnis kaip 5 cm skersmens tynis, išnykstantis per 2 d. Labai retais atvejais vietinė reakcija gali išplisti daugiau kaip 5 cm ir išlikti ilgiau

kaip 2 d. Retais atvejais injekcijos vieta gali būti skausminga, dėl to gali atsirasti laikinas funkcinis diskomfortas (sustingimas). Labai retais atvejais vieną dieną, išimtiniais atvejais 3 d. po vakcinavimo gali pakilti kūno temperatūra, kartais kartu pasireikšti mieguistumas ir apetito nebuvimas.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

1 ml. Švirkšti į raumenis.

Vakcinavimo schema

Pagrindinis vakcinavimas

Švirkšti vieną dozę (1 ml) arkliui tik į raumenis pagal tokią schemą:

pirmą kartą nuo 6 mėn. amžiaus, antrą kartą po 4 sav.

Revakcinavimas

Rekomenduojama, kad viena stimuliuojanti dozė būtų sušvirkšta tik tiems arkliams, kuriems pirmas vakcinavimas buvo atliktas naudojant vakcinas, į kurių sudėtį įeina to pačio tipo arklių gripo virusas kaip ir šioje vakcinoje. Pagrindinis vakcinavimas gali būti reikalingas tiems arkliams, kurie nebuvo tinkamai vakcinuoti pirmą kartą.

Pirmą kartą revakcinuoti (švirkšti trečią dozę) praėjus 5 mėn. po pagrindinio vakcinavimo. Revakcinavus imunitetas arklių gripui trunka ne mažiau kaip 12 mėn.

Antrą kartą revakcinuoti praėjus 12 mėn. po pirmojo revakcinavimo.

Imunitetui palaikyti galima kas 12 mėn. švirkšti kitą arklių gripo vakciną, į kurios sudėtį įeina

A/equine-2/South Africa/4/03 ir A/equine-2/Newmarket-2/93 padermės (žr. schemą).

Esant padidėjusiai infekcijos rizikai arba trūkstant krekenų galima papildomai vakcinuoti nuo 4 mėn. amžiaus, toliau vakcinuojant pagal pagrindinio vakcinavimo schemą (pagrindinis vakcinavimas nuo 6 mėn., antrą kartą po 4 sav.).

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą vakciną atšildyti iki kambario temperatūros.

10.IŠLAUKA

0 parų.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti 2–8°C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos. Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Dėl galimo motininių antikūnų poveikio nevakcinuoti jaunesnių nei 6 mėn. amžiaus kumeliukų, ypač jeigu kumelės buvo revakcinuotos iki kumeliavimosi likus mažiau nei 2 mėn.

Vakcinuoti tik sveikus arklius. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

15.KITA INFORMACIJA

Kartoninė dėžutė su 10 stiklinių buteliukų po 1ml.

Kartoninė (-ės) dėžutė (-ės) su 1, 5 arba 10 užpildytų švirkštų su adatomis.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Pastabos