Equioxx (firocoxib) – ženklinimas - QM01AH90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Equioxx
ATC: QM01AH90
Sudėtis: firocoxib
Gamintojas: Ceva Sante Animale - Libourne

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninės dėžutės ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 8,2 mg/g geriamoji pasta

Firokoksibas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Firokoksibas 8,2 mg/g

3.VAISTO FORMA

Geriamoji pasta.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 švirkštas.

7 švirkštai.

14 švirkštų.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliams.

6.INDIKACIJOS

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atkimšus būtina sunaudoti per 3 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Po naudojimo reikia uždėti švirkšto gaubtelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/083/001

EU/2/08/083/004

EU/2/08/083/005

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Švirkšto ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 8,2 mg/g geriamoji pasta arkliams

Firocoxib

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Firocoxib 8,2 mg/g

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

7,32 g geriamosios pastos.

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Sušerti.

5.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Atkimšus būtina sunaudoti per 3 mėn.

8.NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninės dėžutės ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 20 mg/ml injekcinis tirpalas arkliams

Firokoksibas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Firokoksibas 20 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

25 ml

6 x 25 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliams

6.INDIKACIJOS

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Švirkšti į veną.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 1 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/083/002

EU/2/08/083/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliuko ženklinimas – 25 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 20 mg/ml injekcinis tirpalas arkliams

Firocoxib

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Firocoxib 20 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

25 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS

i.v.

5.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 1 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 57 mg kramtomosios tabletės arkliams

Firokoksibas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Firokoksibas 57 mg

3.VAISTO FORMA

Kramtomosios tabletės

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 tablečių

30 tablečių

60 tablečių

180 tablečių

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliams (450–600 kg)

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Tik arkliams, sveriantiems 450–600 kg.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/083/006 10 tablečių

EU/2/08/083/007 30 tablečių

EU/2/08/083/008 180 tablečių

EU/2/08/083/009 60 tablečių

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 57 mg kramtomosios tabletės arkliams

Firocoxib

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Firokoksibas 57 mg

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

60 tablečių

4.NAUDOJIMO BŪDAS

Sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

LIZDUOTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 57 mg kramtomosios tabletės firocoxib

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Ceva Santé Animale.

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos