Equioxx (firocoxib) – Pakuotės lapelis - QM01AH90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Equioxx
ATC: QM01AH90
Sudėtis: firocoxib
Gamintojas: Ceva Sante Animale - Libourne

INFORMACINIS LAPELIS

EQUIOXX 8,2 mg/g geriamoji pasta arkliams

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 8,2 mg/g geriamoji pasta arkliams

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Firokoksibas 8,2 mg/g.

4.INDIKACIJA (-OS)

Arkliams su osteoartritu susijusiam skausmui ir uždegimui malšinti bei susijusiam šlubavimui mažinti.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, sutrikus virškinamojo trakto veiklai ir kraujuojant iš jo, esant susilpnėjusioms kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms, polinkiui kraujuoti.

Negalima naudoti veisiamiems gyvūnams, vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

Negalima naudoti vienu metu su kortikosteroidais ar kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU).

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gydytiems gyvūnams kartais gali atsirasti burnos gleivinės ir odos aplink burną pažeidimų (erozijų, opų). Paprastai tokie pažeidimai būna nesunkūs ir pranyksta negydant, tačiau dėl burnos ertmės pažeidimų gali atsirasti seilėtekis ir lūpų bei liežuvio edema.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Reikia duoti 0,1 mg firokoksibo 1 kg kūno svorio vieną kartą per parą, gydyti 14 d. iš eilės. Sušerti.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Norint suduoti 0,1 mg firokoksibo 1 kg kūno svorio EQUIOXX dozę, reikia švirkšto stūmoklį nustatyti ties arklio svorį atitinkančia padala. Švirkšto stūmoklio vienos dozės padaloje yra 100 kg kūno svorio arkliui gydyti pakankančio firokoksibo. Vieno švirkšto turinio užtenka gydyti arkliui, sveriančiam iki 600 kg. Norint tinkamai dozuoti, būtina kiek galima tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį, kad būtų išvengta perdozavimo.

Norint suduoti tinkamą dozę firokoksibo, reikia atlaisvinti ant švirkšto stūmoklio esantį rantuotą žiedą, pasukant jį ¼ sukimo, ir pastumti jį išilgai stūmoklio koto iki reikiamos dozės padalos pagal arklio svorį. Po to stūmoklio žiedą reikia vėl pasukti ¼ sukimo, kad jis užsifiksuotų ir būtina įsitikinti, kad jis užsifiksavo.

Būtina įsitikinti, kad arklio burnoje nėra pašaro. Nuo švirkšto galiuko reikia nuimti gaubtelį, įkišti galiuką į arklio burnos tarpdantį ir išspausti pastą ant liežuvio pašaknio.

10.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Neregistruota naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Po naudojimo būtina uždėti švirkšto gaubtelį.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atkimšus švirkštą, – 3 mėn.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Pasireiškus šalutiniam poveikiui, būtina nustoti naudoti vaistą ir kreiptis į veterinarijos gydytoją. Reikia vengti naudoti, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes gali toksiškai veikti inkstus. Būtina vengti kartu naudoti veterinarinius vaistus, galinčius veikti nefrotoksiškai.

Negalima naudoti jaunesniems nei 10 sav. gyvūnams.

Negalima viršyti rekomenduojamų dozių ir gydymo trukmės.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Būtina stengtis, kad vaisto nepatektų į akis ar ant odos. Jei taip atsitinka, būtina tą vietą nedelsiant plauti vandeniu.

Naudojus veterinarinį vaistą, būtina plauti rankas.

Nėščios moterys ar moterys, ketinančios pastoti, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu, kaip ir su kitais vaistais, slopinančiais COG-2, arba jį naudodamos mūvėti vienkartines pirštines.

Vaikingumas ir laktacija

Nėra duomenų apie vaisto naudojimą kumelingoms kumelėms. Todėl vaisto negalima naudoti veisiamiems gyvūnams, vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kiti NVNU, diuretinės ir gerai besijungiančios su kraujo plazmos baltymais veikliosios medžiagos gali konkuruoti su firokoksibu ir sukelti toksinį poveikį. Negalima naudoti kartu su kortikosteroidais ar kitais NVNU.

Prieš tai gydžius kitais vaistais nuo uždegimo, gali pasireikšti papildomas ar sunkesnis šalutinis poveikis, todėl būtina kažkiek laiko nenaudoti tokių vaistų. Nustatant šį periodą, būtina atsižvelgti į prieš tai naudotų vaistų farmakokinetines savybes.

Kartu naudojant vaistus, veikiančius skysčių išsiskyrimą per inkstus (pvz., diuretikus), būtina gyvūnus stebėti kliniškai. Būtina vengti kartu naudoti vaistus, galinčius veikti nefrotoksiškai, nes padidėtų toksiškumo inkstams rizika.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Firokoksibas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU), priklausantis koksibų, kurie selektyviai slopina nuo ciklooksigenazės-2 (COG-2) priklausomą prostaglandinų sintezę, grupei.

Geriamoji pasta tiekiama supakuota į tokių dydžių pakuotes:

-1 kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 švirkštas;

-1 kartoninė dėžutė, kurioje yra 7 švirkštai;

-1 kartoninė dėžutė, kurioje yra 14 švirkštų.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

INFORMACINIS LAPELIS

EQUIOXX 20 mg/ml injekcinis tirpalas arkliams

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

MERIAL

4, Chemin du Calquet 31000 Toulouse Cedex France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 20 mg/ml injekcinis tirpalas arkliams.

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos: firokoksibo 20 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams su osteoartritu susijusiam skausmui ir uždegimui malšinti bei susijusiam šlubavimui mažinti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, sutrikus virškinamojo trakto veiklai ir kraujuojant iš jo, esant susilpnėjusioms kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms, esant polinkiui kraujuoti.

Negalima naudoti veisiamiems gyvūnams, vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

Negalima naudoti vienu metu su kortikosteroidais ar kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU).

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Švirkštimo vietoje gali pasireikšti nežymi reakcija – patinimas dėl perivaskulinių audinių uždegimo, kas buvo pastebėta klinikinių tyrimų metu skiriant rekomenduotiną vaisto dozę.

Švirkštimo vieta gali būti skausminga.

Gydytiems gyvūnams kartais gali atsirasti burnos gleivinės ir odos aplink burną pažeidimų (erozijų, opų). Paprastai tokie pažeidimai būna nesunkūs ir pranyksta negydant, tačiau dėl burnos ertmės pažeidimų gali atsirasti seilėtekis ir lūpų bei liežuvio edema. Burnos ir odos pažeidimai sunkėja didinant vaisto dozę.

Naudojus ilgai ir didelėmis dozėmis (3 kartus didesnėmis nei rekomenduotina 42 d. iš eilės ir 2,5 karto didesnėmis nei rekomenduotina dozėmis 92 d. iš eilės, skiriant vieną kartą per dieną), pasireiškė nežymūs ar vidutiniai inkstų sutrikimai.

Pasireiškus klinikiniams požymiams, būtina nustoti naudoti vaistą ir pradėti gydyti simptomiškai.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Rekomenduotina dozė yra 0,09 mg firokoksibo kg kūno svorio (atitinkamai 1 ml tirpalo 225 kg kūno svorio) švirkščiant į veną vieną kartą per dieną.

Gydymui pratęsti gali būti naudojama EQUIOXX 8,2 mg/g geriamoji pasta, skiriant 0,1 mg firokoksibo kg kūno svorio vieną kartą per dieną.

Tolimesnis gydymas EQUIOXX injekciniu tirpalu ar EQUIOXX geriamąja pasta priklauso nuo konkrečios situacijos, bet negali tęstis ilgiau kaip 14 dienų.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Naudojimo metu reikia vengti užteršimo.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Neregistruota naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „EXP“. Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę, – 1 mėn.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Pasireiškus šalutiniam poveikiui, būtina nustoti naudoti vaistą ir kreiptis į veterinarijos gydytoją. Reikia vengti naudoti, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes vaistas gali toksiškai veikti inkstus. Būtina vengti kartu naudoti veterinarinius vaistus, galinčius veikti nefrotoksiškai.

Negalima naudoti jaunesniems nei 10 sav. amžiaus gyvūnams.

Negalima viršyti rekomenduojamų dozių ir gydymo trukmės.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Būtina vengti patekimo į akis ar ant odos. Jei taip atsitinka, būtina tą vietą nedelsiant plauti vandeniu. Naudojus veterinarinį vaistą, būtina plauti rankas.

Nėščios moterys ar moterys, ketinančios pastoti, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu, kaip ir su kitais vaistais, slopinančiais COG-2, arba jį naudodamos mūvėti vienkartines pirštines.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas naudojant veisiamiems arkliams, vaikingoms kumelėms ar laktacijos metu neįvertintas.

Todėl vaisto negalima naudoti veisiamiems gyvūnams, vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kiti NVNU, diuretinės ir gerai besijungiančios su kraujo plazmos baltymais veikliosios medžiagos gali konkuruoti su firokoksibu ir sukelti toksinį poveikį. Negalima naudoti kartu su kortikosteroidais ar kitais NVNU.

Prieš tai gydžius kitais vaistais nuo uždegimo, gali pasireikšti papildomas ar sunkesnis šalutinis poveikis, todėl būtina kažkiek laiko nenaudoti tokių vaistų. Nustatant šį periodą, būtina atsižvelgti į prieš tai naudotų vaistų farmakologines savybes.

Kartu naudojant vaistus, veikiančius skysčių išsiskyrimą per inkstus (pvz., diuretikus), būtina gyvūnus stebėti kliniškai. Būtina vengti kartu naudoti vaistus, galinčius veikti nefrotoksiškai, nes padidėtų toksinio poveikio inkstams rizika.

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15. KITA INFORMACIJA

Veikimo mechanizmas

Firokoksibas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU), selektyviai slopinantis nuo ciklooksigenazės-2 (COG-2) priklausomą prostaglandinų sintezę. COG-2 – tai fermento izoforma, kuri susidaro veikiant uždegimą skatinantiems dirgikliams ir, teigiama, visų pirma yra svarbi skausmo, uždegimo ir karščiavimo prostanoidinių mediatorių sintezei.

Arklių viso kraujo tyrimais in vitro nustatyta, kad firokoksibas 222–643 kartų daugiau selektyvus COG-2 nei COG-1.

Pakuotės dydžiai:

kartoninė dėžutė, kurioje yra vienas 25 ml buteliukas;

kartoninė dėžutė, kurioje yra 6 buteliukai po 25 ml.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

INFORMACINIS LAPELIS

EQUIOXX 57 mg kramtomosios tabletės arkliams

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą MERIAL

4, Chemin du Calquet 31000 Toulouse Cedex France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EQUIOXX 57 mg kramtomosios tabletės arkliams.

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Firokoksibo 57 mg.

Rudos, apvalios, išgaubtos tabletės su įranta.

Vienoje tabletės pusėje išraižyta raidė „M“ virš įrantos ir skaičius „57“ žemiau įrantos.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, sveriantiems nuo 450 kg iki 600 kg, su osteoartritu susijusiam skausmui ir uždegimui malšinti bei susijusiam šlubavimui mažinti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, sutrikus virškinamojo trakto veiklai ir kraujuojant iš jo, esant susilpnėjusioms kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms, polinkiui kraujuoti.

Negalima naudoti veisiamiems gyvūnams, vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

Negalima naudoti vienu metu su kortikosteroidais ar kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU).

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gydytiems gyvūnams kartais gali atsirasti burnos gleivinės ir odos aplink burną pažeidimų (erozijų, opų). Paprastai tokie pažeidimai būna nesunkūs ir pranyksta negydant, tačiau dėl burnos ertmės pažeidimų gali atsirasti seilėtekis ir lūpų bei liežuvio edema.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai (450–600 kg).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Sušerti.

Arkliui, sveriančiam 450–600 kg, skirti vieną tabletę per dieną.

Gydymo trukmė priklausys nuo pastebimo atsako, bet ne turėtų viršyti 14 dienų.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vieną tabletę reikia sušerti su nedideliu kiekiu pašaro kibirėlyje arba tiesiogiai ranka, suduodant tabletę su nedideliu pašaro kiekiu ar skanėstu delne.

Sušėrus rekomenduojama patikrinti burnos ertmę ir įsitikinti, kad tabletė tinkamai nuryta. Negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Saugiam ir efektyviam gydymui užtikrinti šį vaistą galima skirti tik arkliams, sveriantiems 450– 600 kg. Arkliams, sveriantiems mažiau kaip 450 kg arba daugiau kaip 600 kg ir kurių gydymui

pasirenkamas firokoksibas, patariama naudoti kitus firokoksibo turinčius vaistus, kuriuos būtų galima tiksliai dozuoti.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 26 paros.

Neregistruota naudoti gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Laikyti originalioje pakuotėje.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“ / „EXP“.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Pasireiškus šalutiniam poveikiui, būtina nustoti naudoti vaistą ir kreiptis į veterinarijos gydytoją. Reikia vengti naudoti gyvūnams, kuriems yra dehidratacija, hipovolemija ar hipotenzija, nes padidėtų toksinio poveikio inkstams rizika. Būtina vengti kartu naudoti veterinarinius vaistus, galinčius veikti nefrotoksiškai.

Negalima viršyti rekomenduojamų dozių ir gydymo trukmės.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Naudojus veterinarinį vaistą, būtina plauti rankas.

Nėščios moterys ar moterys, ketinančios pastoti, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu, kaip ir su kitais vaistais, slopinančiais COG-2, arba jį naudodamos mūvėti vienkartines pirštines.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas naudojant veisiamiems arkliams, vaikingoms kumelėms ar laktacijos metu nenustatytas. Todėl vaisto negalima naudoti veisiamiems gyvūnams, vaikingoms patelėms ar laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kiti NVNU, diuretinės ir gerai besijungiančios su kraujo plazmos baltymais veikliosios medžiagos gali konkuruoti su firokoksibu ir sukelti toksinį poveikį. Negalima naudoti kartu su kortikosteroidais ar kitais NVNU.

Prieš tai gydžius kitais vaistais nuo uždegimo, gali pasireikšti papildomas ar sunkesnis šalutinis poveikis, todėl būtina kažkiek laiko nenaudoti tokių vaistų. Nustatant šį periodą, būtina atsižvelgti į prieš tai naudotų vaistų farmakologines savybes.

Kartu naudojant vaistus, veikiančius skysčių išsiskyrimą per inkstus (pvz., diuretikus), būtina gyvūnus stebėti kliniškai. Būtina vengti kartu naudoti vaistus, galinčius veikti nefrotoksiškai, nes padidėtų toksinio poveikio inkstams rizika.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15. KITA INFORMACIJA

Veikimo mechanizmas

Firokoksibas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU), selektyviai slopinantis nuo ciklooksigenazės-2 (COG-2) priklausomą prostaglandinų sintezę. COG-2 – tai fermento izoforma, kuri susidaro veikiant uždegimą skatinantiems dirgikliams ir, teigiama, visų pirma yra svarbi skausmo, uždegimo ir karščiavimo prostanoidinių mediatorių sintezei.

Arklių viso kraujo tyrimais in vitro nustatyta, kad firokoksibas 222–643 kartų daugiau selektyvus COG-2 nei COG-1.

Šios 57 mg kramtomosios tabletės tiekiamos tokių dydžių pakuotėmis:

-kartoninė dėžutė, kurioje yra 10 tablečių lizduotėse;

-kartoninė dėžutė, kurioje yra 30 tablečių lizduotėse;

-kartoninė dėžutė, kurioje yra 180 tablečių lizduotėse;

-kartoninė dėžutė, kurioje yra 60 tablečių 30 ml buteliuke.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Pastabos