Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Sudėtis: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Gamintojas: Merial

EURICAN HERPES 205

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo įvertinimo pranešimo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip remdamasis pateiktais dokumentais Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) įvertino atliktus tyrimus ir priėmė rekomendacijas dėl vaisto vartojimo būdo.

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie Jūsų gyvūnų sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu buvo priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).

Kas yra Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 yra milteliai ir tirpiklis injekcinei emulsijai ruošti. Eurican Herpes 205 vakcinoje yra 0,3–1,75 µg veikliosios medžiagos – šunų herpes viruso (F205 padermės) antigenų.

Kam vartojamas Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 skirtas šuningoms kalėms imunizuoti, norint apsaugoti šuniukus nuo gaišimo, klinikinių požymių ir pažeidimų, kuriuos sukelia pirmosiomis gyvenimo dienomis patekę šunų herpes virusai.

Eurican Herpes 205 dvi 1 ml dozės švirkščiamos po oda. Pirmoji injekcija kalei švirkščiama rujos metu arba praėjus 7–10 dienų po kergimo. Antroji injekcija švirkščiama prieš 1–2 savaites iki numatomo šuniukų atsivedimo. Kalė revakcinuojama pagal tą pačią schemą kiekvieno šuningumo metu.

Kaip veikia Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 vakcinoje yra mažas kiekis šunų herpes viruso antigenų. Sušvirkštas mažas antigeno kiekis padeda šuns imuninei sistemai išskirti antikūnus prieš šunų herpes virusą ir jį neutralizuoti. Paskiepyta kalė per priešpienį šiuos antikūnus perduoda šuniukams. Apsikrėtę šunų herpes virusu vėliau, šuniukai nesusirgs arba ligos eiga bus daug lengvesnė. Eurican Herpes 205 skirtas apsaugoti šuniukus nuo šios infekcijos pirmosiomis gyvenimo dienomis.

Kaip buvo tiriamas Eurican Herpes 205 veiksmingumas?

Eurican Herpes 205 buvo tiriamas trijuose laboratoriniuose tyrimuose ir dviejuose tyrimuose natūraliomis sąlygomis. Vieno tyrimo natūraliomis sąlygomis metu buvo vertinamas serologinis atsakas (antikūnų išsiskyrimas). Kito tyrimo metu buvo tiriamas skiepo veiksmingumas ir kalių sugebėjimas šuniuotis apkrėstoje šunidėje. Pirmuosiuose laboratoriniuose tyrimuose buvo tiriama, kokio dydžio dozė užtikrina apsaugą. Antrasis tyrimas atliktas siekiant nustatyti vakcinuotų kalių atsivestų šuniukų atsparumą šunų herpes virusui. Jo metu Eurican Herpes 205 skiepytos kalės buvo lyginamos su neskiepytomis (kontroline grupe) ir nustatyta, kad kalių organizme išsiskiria vienodas antikūnų kiekis, skiepijant jas rujos metu arba praėjus 7–10 dienų po kergimo.

Kokie Eurican Herpes 205 privalumai atsiskleidė tyrimų metu?

Nustatyta, kad Eurican Herpes 205 vakcina gerai apsaugo nuo šunų herpes viruso. Tyrimuose, kurių metu buvo vertinamas šuniukų (atsivestų vakcinuotų kalių) atsparumas šunų herpes virusui, išgyveno daugiau kaip 80 proc. vakcinuotų kalių šuniukų.

Kokius šalutinius reiškinius sukelia Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 injekcija apie 10 proc. gyvūnų sukelia laikiną edemą (skysčių sankaupą po odą) injekcijos vietoje. Šis šalutinis poveikis paprastai išnyksta per vieną savaitę. Retai gali kilti padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijos, kurias reikia gydyti.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Eurican Herpes 205 sudėtyje yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai į(si)švirkštus galimas stiprus skausmas ir tynimas, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto. Atsitiktinai įšvirkštus šio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos, net jei sušvirkštas labai mažas vakcinos kiekis. Gydytojui reikia parodyti vaisto informacinį lapelį. Jei suteikus medicinos pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Kodėl Eurican 205 buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) patvirtino, kad Eurican Herpes 205 nauda yra didesnė už riziką, kai jis naudojamas sveikoms kalėms imunizuoti nuo šunų herpes viruso, ir rekomendavo suteikti Eurican Herpes 205 registravimo liudijimą. Naudos ir rizikos įvertinimas pateiktas šio EPAR 6 skirsnyje.

Kita informacija apie Eurican Herpes 205:

Europos Komisija suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Eurican Herpes 205 registravimo liudijimą bendrovei Merial 2001 m. kovo 26 d. Informacija apie vaisto skyrimą pateikta etiketėje.

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2006-11.

Pastabos