Halocur (halofuginone) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QP51AX08

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Halocur
ATC: QP51AX08
Sudėtis: halofuginone
Gamintojas: Intervet International BV

A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS

(-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojo (-ų) pavadinimas ir adresas

SAFS Inc.

645 Science Drive

Madison, Winconsin 53711

JAV

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Intervet Productions SA

Rue de Lyons 27460 Igoville Prancūzija

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama su veterinariniu receptu.

C. RINKODAROS TEISĖS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR EFEKTYVAUS NAUDOJIMO

Nėra.

D.DUOMENYS APIE DLK

Vadovaujantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2377/90 ir 2004 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 34.4b.

Halofuginonas yra įtrauktas į Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą <III priedą> pagal toliau pateiktą lentelę::

Farmakologiškai

Nustatinėjamas

Gyvūnų rūšys

DLK

Tyrimo objektas

aktyvi medžiaga

likutis

 

 

 

Halofuginonas

Halofuginonas

Galvijai

30 μg/kg

Kepenys

30 μg/kg

Inkstai

 

 

 

10 μg/kg

Raumenys

 

 

 

25 μg/kg

Riebalai

E. KONKRETŪS ĮSIPAREIGOJIMAI, KURIUOS TURI VYKDYTI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Nėra.

Pastabos