Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Sudėtis: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Gamintojas: Laboratorios Hipra S.A

A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS

(-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojo (-ų) pavadinimas ir adresas

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

Laboratorios Hipra, S.A. Carretera C-63, km 48.300,

Polígono Industrial El Rieral

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Veikliajai medžiagai, kuri yra biologinės kilmės sudedamoji dalis, skirta aktyviam imunitetui sukelti, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009 netaikomas.

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1. punkte, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos