Loxicom (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Loxicom
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Norbrook Laboratories Limited

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 15 ir 30 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

 

meloksikamo

0,5 mg,

 

natrio benzoato

1,5 mg.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Geriamoji suspensija

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

15 ml

 

 

 

 

 

ml

 

 

 

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6.INDIKACIJA (-OS)

Šunims uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu arba tiesiai į burną.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki:

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/001 (15 ml)

EU/2/08/090/002 (30 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

15 ir 30 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamo

0,5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

15 ml

30 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

5.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 10, 32, 100, 2 x 100 ir 200 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

 

meloksikamo

1,5 mg,

 

natrio benzoato

1,5 mg.

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

Geriamoji suspensija

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

10 ml

 

 

 

 

32 ml

 

 

 

100 ml

200 ml

2 x 100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6.INDIKACIJA (-OS)

Šunims uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu arba tiesiai į burną.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/003 (10 ml)

EU/2/08/090/004 (32 ml)

EU/2/08/090/005 (100 ml)

EU/2/08/090/032 (200 ml)

EU/2/08/090/033 (2 x 100 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100, 2 x 100 ir 200 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

 

meloksikamo

1,5 mg,

 

natrio benzoato

1,5 mg.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Geriamoji suspensija

 

 

 

 

 

 

4.

 

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

100 ml

 

 

 

ml

 

 

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6.INDIKACIJA (-OS)

Šunims uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Sušerti sumaišytą su ėdesiu arba tiesiai į burną.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki:

Atkimšus būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/005 (100 ml)

EU/2/08/090/032 (200 ml)

EU/2/08/090/033 (2 x 100 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ir 32 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamo

1,5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

32 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistą reikia duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

5.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 10, 20 ir 100 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

 

meloksikamo

5 mg,

 

bevandenio etanolio

150 mg.

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

Injekcinis tirpalas

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

10 ml

 

 

 

 

20 ml

 

 

 

100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės

6.INDIKACIJA (-OS)

Šunims

Uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms raumenų ir skeleto ligoms; skausmui ir uždegimui mažinti po ortopedinės ar minkštųjų audinių operacijos.

Katėms

Skausmui mažinti po ovariohisterektomijos ar nesudėtingos minkštųjų audinių operacijos.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims

Esant raumenų ir skeleto ligoms, reikia švirkšti po oda vieną kartą. Pooperaciniam skausmui mažinti reikia švirkšti į veną ar po oda vieną kartą.

Katėms

Pooperaciniam skausmui mažinti reikia švirkšti po oda vieną kartą.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius būtina sunaudoti per 28 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/006 (10 ml)

EU/2/08/090/007 (20 ml)

EU/2/08/090/008 (100 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml yra:

 

 

meloksikamo

5 mg,

 

bevandenio etanolio

150 mg.

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

Injekcinis tirpalas

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

100 ml

 

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės

6.INDIKACIJA (-OS)

Šunims

Uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms raumenų ir skeleto ligoms; skausmui ir uždegimui mažinti po ortopedinės ar minkštųjų audinių operacijos.

Katėms

Skausmui mažinti po ovariohisterektomijos ar nesudėtingos minkštųjų audinių operacijos.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims

Esant raumenų ir skeleto ligoms, reikia švirkšti po oda vieną kartą. Pooperaciniam skausmui mažinti reikia švirkšti į veną ar po oda vieną kartą.

Katėms

Pooperaciniam skausmui mažinti reikia švirkšti po oda vieną kartą.

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius būtina sunaudoti per 28 d

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/008 (100 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ir 32 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 5 mg/ml. injekcinis tirpalas šunims ir katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamo

5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

20 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: į veną arba po oda. Katėms: po oda.

5.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Atidarius būtina sunaudoti per 28 d.

Atidarius būtina sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 5, 15 ml ir 30 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija katėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas: 0,5 mg/ml

Natrio benzoatas: 1,5 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

5 ml, 15 ml ir 30 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Katėms nestipriam ir vidutiniam skausmui ir uždegimui mažinti po ortopedinės ar minkštųjų audinių operacijos. Katėms uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms raumenų ir skeleto ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Skirta naudoti su pašaru arba supilti tiesiai į burną naudojant Loxicom matavimo švirkštą. Naudojant būtina vengti užteršimo.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Negalima naudoti katėms, esant virškinimo trakto sutrikimams, pavyzdžiui, sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ir esant hemoraginiams sutrikimams.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 sav. amžiaus katėms.

10.TINKAMUMO DATA

EXP:

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited

Newry

Co. Down

Jungtinė Karalystė

Telefono numeris: +44(0)2830260200

Fakso numeris: +44(0)2830260201

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/009

EU/2/08/090/027

EU/2/08/090/028

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

5 ml, 15 ml ir 30 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 0,5 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

5 ml, 15 ml ir 30 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Skirta naudoti su pašaru arba supilti tiesiai į burną naudojant Loxicom matavimo švirkštą. Naudojant būtina vengti užteršimo.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

EXP:

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką – 6 mėn.

Atidarius būtina sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 30 ml, 50 ml, 100 ml ir 250 ml buteliukui

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas

20 mg/ml.

Etanolis

150 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 30 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

6 x 250 ml

12 x 30 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Galvijams

Ūminė kvėpavimo takų infekcinė liga.

Vyresnių nei savaitės amžiaus veršelių ir jaunų, nemelžiamų galvijų viduriavimas. Ūminis mastitas.

Veršeliams pooperaciniam skausmui, pašalinus ragus, malšinti.

Kiaulėms

Neinfekciniai lokomotoriniai sutrikimai.

Septicemija ir toksemija (MMA sindromas) po atsivedimo; naudotinas kartu su antibiotikais.

Arkliams

Ūminiai bei lėtiniai raumenų ir skeleto sistemos sutrikimai. Skausmas, susijęs su diegliais

7.NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Galvijams Vieną kartą švirkšti po oda arba į veną.

Kiaulėms Vieną kartą švirkšti į raumenis. Jei reikia, praėjus 24 val. galima švirkšti antrą kartą. Arkliams Vieną kartą švirkšti į veną.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinti pagal vietinius reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works,

Newry

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/08/090/010 30 ml

EU/2/08/090/011 50 ml

EU/2/08/090/012 100 ml

EU/2/08/090/013 250 ml

EU/2/08/090/014 6 x 250 ml

EU/2/08/090/015 12 x 30 ml

EU/2/08/090/016 12 x 50 ml

EU/2/08/090/017 12 x 100 ml

EU/2/08/090/018 12 x 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ml ir 250 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas

20 mg/ml.

Etanolis

150 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Galvijams

Ūminė kvėpavimo takų infekcinė liga.

Vyresnių nei savaitės amžiaus veršelių ir jaunų, nemelžiamų galvijų viduriavimas. Ūminis mastitas.

Veršeliams pooperaciniam skausmui, pašalinus ragus, malšinti.

Kiaulėms

Neinfekciniai lokomotoriniai sutrikimai.

Septicemija ir toksemija (MMA sindromas) po atsivedimo; naudotinas kartu su antibiotikais.

Arkliams

Ūminiai bei lėtiniai raumenų ir skeleto sistemos sutrikimai. Skausmas, susijęs su diegliais

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams Vieną kartą švirkšti po oda arba į veną.

Kiaulėms Vieną kartą švirkšti į raumenis. Jei reikia, praėjus 24 val. galima švirkšti antrą kartą. Arkliams Vieną kartą švirkšti į veną.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinti pagal vietinius reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works,

Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/012 100 ml

EU/2/08/090/013 250 ml

EU/2/08/090/014 6 x 250 ml

EU/2/08/090/017 12 x 100 ml

EU/2/08/090/018 12 x 250 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

30 ml ir 50 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

30 ml

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams s.c. ar i.v.

Kiaulėms i.m.

Arkliams i.v.

5.IŠLAUKA

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Loxicom 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamo

1 mg/kramtomojoje tabletėje

Meloksikamo

2,5 mg/kramtomojoje tabletėje

3.VAISTO FORMA

Kramtomoji tabletė.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 tablečių

20 tablečių

100 tablečių

500 tablečių

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

Šunims uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Norint tinkamai dozuoti ir išvengti per mažos ar per didelės dozės skyrimo, reikia kiek įmanoma tiksliau nustatyti kūno svorį.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacini lapeli.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Nesunaudotos tabletės pusės tinkamumo laikas – 24 val.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

Loxicom 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

EU/2/08/090/019 – 1 x 10 tablečių

EU/2/08/090/020 – 2 x 10 tablečių

EU/2/08/090/021 – 10 x 10 tablečių

EU/2/08/090/022 – 50 x 10 tablečių

Loxicom 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

EU/2/08/090/023 – 1 x 10 tablečių

EU/2/08/090/024 – 2 x 10 tablečių

EU/2/08/090/025 – 10 x 10 tablečių

EU/2/08/090/026 – 50 x 10 tablečių

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

Lizduotės

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Loxicom 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

Meloksikamas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Norbrook Laboratories Limited

3.TINKAMUMO DATA

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninės dėžutės ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 50 mg/g geriamoji pasta arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas

50 mg/g

Benzilo alkoholis

10 mg/g

3.VAISTO FORMA

Geriamoji pasta

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 8,4 g švirkštas

7 x 8,4 g švirkštai

14 x 8,4 g švirkštų

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai

6.INDIKACIJA (-OS)

Arkliams uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti per os.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 ºC temperatūroje

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Jungtinė Karalystė

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/090/029 (1 švirkštas)

EU/2/08/090/030 (1 x 7 švirkštai)

EU/2/08/090/031 (1 x 14 švirkštų)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Švirkšto ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Loxicom 50 mg/g geriamoji pasta arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas

50 mg/g

Benzilo alkoholis

10 mg/g

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

8,4 g

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti per os.

5.IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos