MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – Pakuotės lapelis - QI01AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: MS-H Vaccine
ATC: QI01AE03
Sudėtis: Mycoplasma synoviae strain MS-H
Gamintojas: Pharmsure Ltd

INFORMACINIS LAPELIS

MS-H vakcina, akių lašai, suspensija

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Pharmsure International Ltd

Unit 28, Moorlands Trading Estate,

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Jungtinė Karalystė

Gamintojo, atsakingas už vaisto serijos išleidimą,

Pharmsure International Ltd

Unit 9, Moorlands Trading Estate

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Jungtinė Karalystė

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MS-H vakcina, akių lašai, suspensija

3.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Akių lašai, suspensija.

Raudonai oranžinės arba šiaudų spalvos pusskaidrė suspensija.

Vienoje dozėje (30 µl) yra:

Veiklioji medžiaga:

gyvų susilpnintų temperatūrai jautrių MS-H padermės Mycoplasma synoviae, ne mažiau kaip 105,7

SKV*.

* – spalvą keičiantys vienetai

Kitos medžiagos:

modifikuota Frėjaus terpė su kiaulių fenolio raudonasis ir kraujo serumu.

4.INDIKACIJA(-OS)

Būsimiems veisliniams broileriams, būsimoms veislinėms dedeklėms nuo 5 savaičių amžiaus būsimoms dedeklėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti Mycoplasma synoviae sukeliamų oro maišų pažeidimus ir kiaušinių su lukšto anomalijomis skaičių.

Imunitetas susidaro praėjus 4 savaitėms po vakcinacijos.

Įrodyta, kad imunitetas, kai norima sumažinti oro maišų pažeidimus, išlieka 40 savaičių po vakcinacijos.

Imuniteto trukmė, kai norima sumažinti kiaušinių su lukšto anomalijomis skaičių, dar nenustatyta.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nėra.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Viščiukai

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Lašinti į akį.

Viščiukus reikia vakcinuoti nuo 5 savaičių amžiaus ir likus ne mažiau kaip 5 savaitėms iki kaušinių dėjimo pradžios, vieną kartą į akį sulašinant vieną lašą (30 µl) vakcinos.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Viščiukai nuo 5 savaičių amžiaus

Viena 30 l dozė, akių lašų, kurią reikia įlašinti į akį.

Neatidarytą buteliuką 10 minučių šildyti 33–35 °C temperatūroje, termostatinėje vandens vonelėje. Buteliuko negalima šildyti aukštesnėje temperatūroje ar ilgesnį laiką. Vakciną reikia naudoti kambario temperatūroje (22–27 °C) ir sunaudoti per 2 valandas nuo atšildymo. Šildant buteliuką jo turinys sumaišomas buteliuką švelniai paplakant. Atšildžius buteliuką, jį reikia vis pakartotinai pavartyti, kad jo turinys pasiskirstytų tolygiai.

Prieš naudojant plastikinį lašinimo antgalį ar kitą lašinimo prietaisą, reikia nuimti sandarinamąjį aliuminio gaubtelį ir ištraukti guminį kamštelį. Reikia naudoti kalibruotą lašintuvą ar prietaisą, kad paukščiui į akį būtų galima įlašinti 30 µl tūrio vakcinos lašelį. Vengti užteršimo.

Laikyti paukštį taip, kad jo galva būtų pakreipta į šoną. Apversti buteliuką su lašintuvu arba paruošti lašinimo prietaisą taip, kad ant jo galiuko susidarytų vienas vakcinos lašelis, kuris laisvai nukristų į atmerktą akį ir ją palengva užlietų. Akies paviršiaus NEGALIMA liesti ant antgalio susidariusiu lašeliu (jam dar nenukritus) ar antgaliu.

Leisti paukščiui sumirksėti prieš jį paleidžiant.

10.IŠLAUKA

0 parų.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

MS-H vakciną visuomet reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Ją galima laikyti užšaldytą žemesnėje kaip -70 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 4 metus. Pakėlus temperatūrą, vakciną galima laikyti ne ilgiau kaip 4 savaites, tačiau ne aukštesnėje kaip -18 °C temperatūroje. Palaikius -18 °C ar

žemesnėje temperatūroje, vakcinos nebegalima vėl laikyti -70 °C temperatūroje. Atšildžius ją reikia sunaudoti per 2 valandas.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti kiaušinius dedantiems paukščiams ir likus 5 savaitėms iki kiaušinių dėjimo pradžios. Visus pulko paukščius reikia vakcinuoti tuo pačiu metu.

Likus 2 savaitėms iki vakcinacijos ir 4 savaites po to negalima naudoti mikoplazmas veikiančių antibiotikų. Prie tokių antibiotikų priskiriami, pvz., tetraciklinas, tiamulinas, tilozinas, kvinolonai, linkospektinas, gentamicinas ar makrolidų grupės antibiotikai.

Jeigu antibiotikus naudoti būtina, reikia rinktis tuo vaistus, kurie neveikia mikoplazmų, kaip antai penicilinas, amoksicilinas arba neomicinas. Jų negalima naudoti 2 savaites po vakcinacijos.

Galima vakcinuoti tik tuos pulkus, kuriuose nenustatyta M. synoviae antikūnų. Vakcinuoti reikia M. synoviae neužsikrėtusius paukščius, likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki numatomo sąlyčio su virulentiškų M. synoviae šaltiniu.

Visų pirma reikia ištirti, ar vištaitės neužsikrėtusios M. synoviae. Paprastai M. synoviae buvimas pulke nustatomas atliekant greitą serumo agliutinacijos tyrimą (kraujo mėginiai ištiriami per 24 valandas nuo jų paėmimo).

Vakcina štamas gali plisti iš vakcinuoti neskiepytiems paukščių (įskaitant laukinius paukščius). Tai gali nutikti bet kuriame vakcinuoto paukščio gyvenimo etape.Reikėtų imtis specialių atsargumo priemonių, kad vakcininės padermės mikroorganizmai neišplistų tarp kad kitų rūšių paukščiai.

Lauko padermių ir vakcininės padermės M. synoviae galima atskirti pagal Hamondo klasifikaciją arba laboratorijoje atlikus aukštos rezoliucijos lydymosi (HRM) tyrimą.

Užsikrėtimas M. synoviae sukelia laikiną teigiamą antikūninę reakciją į Mycoplasma gallisepticum. Nors duomenų šiuo klausimu nesukaupta, tikėtina, kad vakcinacija šiuo preparatu taip pat sukels teigiamą antikūninę reakciją į Mycoplasma gallisepticum ir tai gali trukdyti serologiniam Mycoplasma gallisepticum stebėjimui. Esant būtinybei, papildomą tyrimą šioms 2 mikoplazmų rūšims atskirti galima atlikti laboratorijoje, taikant PGR metodą. Šiam tyrimui galima naudoti tepinėlius, paimtus iš patologinių gyvūno organizmo vietų, kaip antai trachėja, kietasis gomurys, oro maišai arba sąnariai.

Vakcininės padermės bakterijų galima rasti viščiukų kvėpavimo sistemoje iki 55 savaičių po vakcinacijos.

Informacijos apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą ją naudojant kartu su kitais veterinariniais vaistais nėra. Todėl sprendimą dėl šios vakcinos naudojimo prieš naudojant arba panaudojus kitą veterinarinį vaistą reikia priimti kiekvienu atveju atskirai.

Nemaišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Siekiant išvengti odos ir akių sužalojimų, kurių gali pasitaikyti dirbant su užšaldytu buteliuku, naudojant šį veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės reikia mūvėti apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

Vakcinai atsitiktinai patekus į ją naudojančio asmens akis, akis ir veidą reikia kruopščiai nuplauti vandeniu, siekiant išvengti galimos reakcijos į mitybos terpės sudedamąsias dalis.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO

(-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu/).

15.KITA INFORMACIJA

30 ml (1 000 dozių) plastikinis MTPE buteliukas su butilo gumos kamšteliu, apgaubtas aliumininiu gaubteliu.

Rinkodaros teisės turėtojo numeris: EU/2/11/126/001

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Pastabos