Melovem (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 5 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: švirkšti po oda.

Kiaulėms: švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką su injekciniu tirpalu reikia laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo

šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer - NL

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/098/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Stiklinis buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 5 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c. Kiaulėms: i.m.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų.

Neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką su injekciniu tirpalu reikia laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo

šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer - NL

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/098/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: švirkšti po oda arba į veną.

Kiaulėms: švirkšti į raumenis.

Arkliams: švirkšti į veną.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros; kiaulių, arklių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP: {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Negalima šaldyti ar sušaldyti. Apsaugoti nuo šalčio.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/098/002 (50 ml)

EU/2/09/098/003 (100 ml)

EU/2/09/098/004 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Stiklinis buteliukas (100 ml ir 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c. ar i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros; kiaulių, arklių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP: {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Negalima šaldyti ar sušaldyti. Apsaugoti nuo šalčio.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/098/003 (100 ml)

EU/2/09/098/004 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Stiklinis buteliukas (50 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c. ar i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros; kiaulių, arklių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP: {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 30 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 30 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai ir kiaulės

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: švirkšti po oda.

Kiaulėms: švirkšt į raumenis.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų; pienui – 5 paros; kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP: {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/098/005 (50 ml)

EU/2/09/098/006 (100 ml)

EU/2/09/098/007 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Stiklinis buteliukas (100 ml ir 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 30 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 30 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai ir kiaulės

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c.

Kiaulėms: i.m.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų; pienui – 5 paros; kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP: {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma Research B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/09/098/006 (100 ml)

EU/2/09/098/007 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Stiklinis buteliukas (50 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Melovem 30 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 30 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c.

Kiaulėms: i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų; pienui – 5 paros; kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP: {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos