Meloxidolor (meloxicam) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QM01AC06

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nyderlandai

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Meloxidolor veiklioji medžiaga yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje:

Farmakologiškai

Nustatomasis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji

Kitos

Terapinė

veikli medžiaga

likutis

 

 

audiniai

nuostatos

klasifikacija

Meloksikamas

Meloksikamas

Galvijai, ožkos,

20 µg/kg

Raumenys

ĮRAŠO

Vaistai nuo

 

 

kiaulės, triušiai,

65 µg/kg

Kepenys

NĖRA

uždegimo/

 

 

arkliai

65 µg/kg

Inkstai

 

nesteroidiniai

 

 

Galvijai, ožkos

15 µg/kg

Pienas

 

vaistai nuo

 

 

 

 

 

 

uždegimo

Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 skyriuje, yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia arba medžiagos, vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip šiame veterinariniame vaiste.

Pastabos