Meloxidolor (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS IR PIRMINĖS PAKUOTĖS {10, 20 ir 100 ml buteliukų dėžutė}

{100 ml buteliuko etiketė}

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidolor 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims, katėms, galvijams ir kiaulėms Meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

20 ml

100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, katės, galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų skerdienai ir subproduktams – 15 parų; kiaulių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki (mėnuo/metai)

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ “ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nyderlandai

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/148/001

EU/2/13/148/002

EU/2/13/148/003

EU/2/13/148/008

EU/2/13/148/009

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ {10 ir 20 ml buteliukų etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidolor 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims, katėms, galvijams ir kiaulėms Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

20 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: po oda, į veną. Kiaulėms: į raumenis. Šunims: į veną arba po oda. Katėms: po oda.

5.IŠLAUKA

Išlauka

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki (mėnuo/metai)

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{50 ir 100 ml buteliukų dėžutė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidolor 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams Meloksikamas

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių, arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nyderlandai

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/148/004

EU/2/13/148/005

EU/2/13/148/010

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

{100 ml buteliuko etiketė}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidolor 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams Meloksikamas

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6. INDIKACIJOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių, arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nyderlandai

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/148/005

EU/2/13/148/010

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxidolor 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams

po oda arba į veną.

Kiaulėms

į raumenis.

Arkliams

į veną.

5. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių, arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos